Suradnja u nastavi

Mladi u suvremenom društvu

Nastavnici/e

dr. sc. Nikola Baketa

Dr. sc. Nikola Baketa je znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje se bavi proučavanjem obrazovne politike i mladih, posebice građanskog odgoja i obrazovanja, promjenom politika i visokog obrazovanja.
S doktoratom i magisterijom iz javnih politika sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti te magisterijem iz političke znanosti sa Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti, Nikola Baketa aktivan je u brojnim udrugama, inicijativama, savjetodavnim i stručnim tijelima vezanim za obrazovanje i mlade na nacionalnoj razini, a član je i Programskog vijeća HRT-a. Kao vanjski suradnik predaje na Fakultetu političkih znanosti.

Doc. dr. sc. Ivan Cerovac

Doc. dr. sc. Ivan Cerovac docent je na Sveučilištu u Rijeci s doktoratom iz političke filozofije sa Sveučilišta u Trstu, autor je više znanstvenih članaka i popularizacijsko-znanstvenih tekstova, organizator je većeg broja konferencija i ljetnih škola, voditelj nekoliko znanstvenih i edukacijskih projekata, te član više upravnih i savjetodavnih odbora lokalne i akademske zajednice, kao i raznih nevladinih organizacija. Već više od deset godina kroz brojne projekte aktivno radi na promociji znanosti i kritičkog razmišljanja, kao i na unapređenju redistribucijskih javnih politika i participacije građana (osobito mladih) u procesima političkog odlučivanja.

Nadja Čekolj, mag. soc. et. paed.

Nadja Čekolj, mag. soc. et. paed. zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Rijeci. Diplomirala je sociologiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2017. je doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Pedagogija na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Rijeci. U svom se doktoratu bavi ulogom školskih volonterskih programa u razvoju obilježja građana održivosti. Članica je Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokog školstva „Universitas“ i članica je udruženja International Society for Third-Sector Research.

Izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum

Izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum voditeljica je programa Mladi u suvremenom društvu na kojem će predavati kolegij Oblici i pristupi u radu s mladima, voditi Istraživački praktikum te surađivati u provedbi mentorske podrške i kolegija Razvoj građanske kompetencije mladih.
Profesorica Ćulum zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje je i doktorirala, nakon čega se, u okviru Fulbright stipendije, poslijedoktorski usavršavala na Sveučilištu u Portlandu. Njezini glavni znanstveno-istraživački interesi obuhvaćaju područje visokog obrazovanja i civilnog društva, osobito civilne misije sveučilišta, angažiranog sveučilišta u lokalnoj zajednici te područje pedagogije rada s mladima, volontiranja i građanskog odgoja i obrazovanja. Aktivna je u brojnim udrugama te je članica savjetodavnih i stručnih tijela na temu mladih i obrazovanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Prof. dr. sc. Tomaž Deželan

Prof. dr. sc. Tomaž Deželan nastavnik je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, istraživač u Centru za politološka istraživanja i pomoćnik rektora za kvalitetu razvoja Univerze v Ljubljani. Istraživački interesi mu uključuju istraživanja građanstva, mladih, novih forma upravljanja i civilno društvo. Istraživački je partner slovenske agencije za Erasmus + program, policy savjetnik za participaciju mladih pri OSCE, Europski forum mladih i International IDEA organizaciju.

Marita Grubišić-Čabo, mag. anthrop. et soc.

Marita Grubišić-Čabo, mag. anthrop. et soc. zaposlena je kao stručna suradnica u znanosti u Centru za omladinska i rodna istraživanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Završila je magirsterij antropologije i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. Godine je doktorandica na međunarodnom zajedničkom poslijediplomskom doktorskom studiju „Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja“ na Sveučilištu u Zadru.

prof. dr. sc. Vlasta Ilišin

Prof. dr. sc. Vlasta Ilišin vodeća je hrvatska istraživačica mladih. Znanstvenica emerita u Institutu za društvena istraživanja gdje radila od 1986. godine. Kao stalna vanjska suradnica u nastavi radila je na Kineziološkom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (gdje je izabrana u naslovnu redovitu profesoricu). Članica je Znanstvenog savjeta Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo te Savjeta za mlade Vlade RH.

Doc. dr. sc. Marko Kovačić

Doc. dr. sc. Marko Kovačić je znanstvenik u zvanju predavača i asistent u Centru za omladinska i rodna istraživanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje radi od 2013. godine. Završio je preddiplomski i diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, magistarski studij iz političke znanosti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti i doktorski studij javnih politika na Sveučilištu u Ljubljani te se znanstveno usavršavao na sveučilištima u Španjolskoj i SAD-u. Bavi se proučavanjem političke participacije mladih i njihovih građanskih kompetencija te politika za mlade i rada s mladima. Sudjelovao je u realizaciji tri znanstvenoistraživačka projekta te desetak stručnih projekata, većinom kao voditelj. Nacionalni je korespondent za politiku za mlade pri Vijeću Europe i Europskoj komisiji.

Dr. sc. Sunčana Kusturin

Dr. sc. Sunčana Kusturin, diplomiravši socijalni rad, završivši poslijediplomski studij supervizije u psiho-socijalnom radu te završivši doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike, Sunčana Kusturin specijalizirala se za psiho-socijalni razvoj mladih (posebice onih u nepovoljnom položaju) i razvoj grupne dinamike. Riječ je o iskusnoj međunarodnoj trenerici tema vezanih za mlade i vanjskoj suradnici na Studijskom centru za Socijalni rad.

doc. dr. sc. Ana Maskalan

Dr. sc. Ana Maskalan filozofkinja je u statusu više znanstvene suradnice, zaposlena u Centru za omladinska i rodna istraživanja pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, s doktoratom s Filozofskog fakulteta u Zagrebu koja se u svojim se istraživanjima bavi proučavanjem roda, utopije i kulture. Ana Maskalan članica je Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva i članica uredništva časopisa Filozofska istraživanja.

Izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković

Izv. prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković nastavnik je na Odsjeku za kulturne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diplomirao je povijest na University of Arizona, te magistrirao međunarodne odnose, a doktorirao povijest na University of Washington. Radio je kao znanstveni suradnik na Woodrow Wilson International Center for Scholars u Washingtonu, D.C, a prije nego što se zaposlio na Odsjeku za kulturalne studije na Riječkom sveučilištu, dvije je godine imao postdoktorsku stipendiju od National Council for Eurasian and East European Research (NCEEER) u Hrvatskoj.

dr. sc. Dunja Potočnik

Dr. sc. Dunja Potočnik viša je znanstvena suradnica iz područja sociologije u Institutu za društvena istraživanja gdje se bavi istraživanjima mladih i društvene strukture, točnije (ne)zaposlenosti mladih, mladih i društvenih mreža i profesionalnih aspiracija mladih.
Evaluatorica je projektnih prijedloga Horizont2020 za Europsku komisiju, kao i ekspertica za politike za mlade Vijeća Europe i Europske komisije. Sudjeluje u radu stručnih i savjetodavnih tijela vezanih za mlade na nacionalnoj i europskoj razini.

Izv. prof. dr. sc. Marko Radovan

Izv. prof. dr. sc. Marko Radovan izvanredni je profesor na Odsjeku za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Njegov istraživački interes usredotočen je na pitanja učenja odraslih i motivacije za obrazovanje, sudjelovanja u obrazovanju odraslih i obrazovne tehnologije.

Dr. sc. Sanja Smojver-Ažić

Dr. sc. Sanja Smojver-Ažić pročelnica je katedre za edukacijsku, kognitivnu i razvojnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje je obnašala brojne dužnosti u okviru fakultetskih i sveučilišnih tijela.
Diplomirala je psihologiju u Rijeci, magistrirala ju u Ljubljani, a doktorirala u Zagrebu.

Renato Stanković, mag. cult.

Renato Stanković, mag. cult. asistent je na Odsjeku za kulturne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje je završio preddiplomski i diplomski studij. Trenutačno je doktorant programa Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a angažiran je i u stručnoj radnoj skupini za pripremu i provedbu programa Slatko&Slano u sklopu projekta Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020. Član je brojnih udruga, volonter nekoliko organizacija koje tematski pokrivaju mlade i kulturu te čest komentator tema iz kulturne politike u različitim medijima.

Doc. dr. sc. Nebojša Zelič

Doc. dr. sc. Nebojša Zelič nastavnik je Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci koji predaje niz predmeta iz područja filozofije politike te se bavi problemima socijalne pravednosti i političkog opravdanja zakona. Aktivan je kroničar aktualnih društvenih događanja te sudjeluje u produkciji umjetničkih manifestacija.