Suradnja u nastavi

Mladi u suvremenom društvu

Kontakt

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
web: www.ffri.uniri.hr
 

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Centar za omladinska i rodna istraživanja
Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
web: www.idi.hr

e-mail: suvremenimladi@gmail.com

Facebook: @suvremenimladi; #suvremenimladi

Bojana Ćulum, voditeljica studija
e-mail: bculum@ffri.hr

Marko Kovačić, zamjenik voditeljice studija
e-mail: marko.kovacic@bernays.hr

Marita Grubišić-Čabo, tajnica studija
e-mail: maritagc@idi.hr