Pravno

Izjava o pristupačnosti

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice (www.idi.hr) učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu koje se nalazi na adresi https://www.idi.hr/.

Izgled i sadržaj izjave o pristupačnosti usklađen je sa sadržajem koji propisuje Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (Tekst značajan za EGP) (SL L 256, 12. 10. 2018.).

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.idi.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

- dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku

- neki video zapisi nemaju titlove i transkripte

- neki slikovni materijali nemaju dodane opise

- poveznice prema dokumentima i mrežnim stranicama koje ne pripadaju institutskim mrežnim stranicama vrše otvaranje sadržaja u novom prozoru

- na nekim stranicama fontovi nisu dobro čitljivi.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 20. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: idiz@idi.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.