Ljudi

Dunja Potočnik

Viša znanstvena suradnica

 • Matični broj iz upisa znanstvenika: 264020
 • Naziv radnog mjesta: Viša znanstvena suradnica
 • Područje rada: mladi, zapošljavanje, društvena uključenost, digitalizacija

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2011.

doktorat iz područja sociologije pod naslovom Međugeneracijska mobilnost u Hrvatskoj (1984-2004): Usporedba socijalističkog i tranzicijskog razdoblja

2011.

sudjelovala u studijskom posjetu pod Comenius programom Schools in Enterprises, Enterprises in Schools – How to bring them closer? Češka: Zlin

2009.

završila program Akademije za politički razvoj, hrvatskog ogranka projekta Vijeća Europe Schools of Political Studies u Zagrebu.

2004.

sudjelovala u ljetnoj politološkoj školi Beyond Enlargement. The Wider Europe and the New Neighborhood. Italija: Cervia

2001.

završila trening za voditelje Projekta građanin (Project Citizen) u nastavi

2001.

završila Mirovne studije u Zagrebu.

1999.

diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Tranzicija u Hrvatskoj kao korporativna akcija.

Istraživački projekti

2023.

Analiza istraživanja zapošljivosti diplomiranih studenata, u koordinaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje

2022. - 2025.

YO-VID22: Mladi i strukture potpore prije, tijekom i nakon Covid-19 pandemije, financirano od Hrvatske zaklade za znanost, bilateralni projekt sa Sveučilištem u Mariboru

2022. - 2025.

Be-Safe: Raising awareness about gender-based cybEr violence and advocating for SAFEr online environment for women and girls (financiran od Europske komisije: Citizens, Equality, Rights and Values Programme)

2021. - 2022.

ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju, u koordinaciji Regionalne razvojne agencije Međimurje

2021.

Izrada analitičke podloge za izradu Nacionalnog programa za mlade, u koordinaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

2021.

Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti Covid-19 na kvalitetu života, budućnosti europske unije te podršci starijim građanima, u koordinaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

2019. – 2021.

Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine − Faza I u koordinaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

2018. – 2021.

Equal Rights – Equal Pay – Equal Pensions: Expanding the schope of implementation of gender equality actions and legal standards towards achieving gender equality in combating poverty in Croatia (financiran od Europske komisije: Rights, Equality and Citizenship programme)

2017. – 2021.

HR Kids Online, u suradnji s Fakultetom za političke znanosti i Eward Bernays visokom školom za komunikacijski i turistički menadžment

2017. – 2018.

Shell istraživanje mladih u Hrvatskoj, financirano od strane Friedrich Ebert Stiftunga

2017. – 2018.

Analiza nacionalnih politika zapošljavanja mladih u okviru Horizon 2020 Except projekta

2017.

članica stručne skupine za nezaposlenost mladih Impact Hub-a Zagreb, projekt financiran od strane Zaklade Robert Bosch

2017. – 2018.

Youth Wiki, projekt financiran od strane Europske komisije

2015. – 2016.

Analysis of the first results of the implementation of the 2014–2020 Operational Programmes supported by the Youth Employment Initiative (YEI) and related YEI and ESF youth employment actions in the Member States in 2015 and 2016, u koordinaciji Public Policy and Management Institute iz Litve i uz financiranje Europske komisije.

2015. – 2017.

EU Kids Online, u koordinaciji the London School of Economics

2014.

projekt izrade Profila sektora u području odgoja i obrazovanja, u koordinaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava

2014.

Multiple discrimination in Europe, u koordinaciji Europskog foruma mladih

2014.

International review of youth policy in Serbia, u koordinaciji Vijeća Europe

2014.

IPA projekt Skills forecasting – reverting negative trends in skills and jobs matching, koordiniran od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

2013. – 2014.

Platforma za uključivanje Roma u Međimurskoj županiji, u koordinaciji UNDP Hrvatska

2013. – 2014.

istraživanje u okviru projekta Škole 2.0, u koordinaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet)

2013. – 2014.

Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima, financiran od strane “UNESCO-ovog Participacijskog programa za 2012. i 2013.”

2013.

Impact of Youth Information, koordinirano od  Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (the European Youth Information and Counselling Agency)

2013.

Potencijali i perspektive inicijalnog obrazovanja savjetnika u profesionalnom usmjeravanju u Republici Hrvatskoj, financiran od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije

2013.

projekt izrade konceptualne osnove za Zakon o mladima, financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih

2012. – 2013.

izrada analitičkog izvještaja o položaju Roma u Republici Hrvatskoj u području obrazovanja i zapošljavanja, u koordinaciji UNDP Hrvatska

2012.

istraživanje sklonosti pseudoznanstvenim stavovima provedeno na polaznicima ljetnih škola znanosti

2012.

Shell istraživanje mladih u Hrvatskoj, financirano od strane Friedrich Ebert Stiftunga

2012.

izrada izveštaja o inovacijskom potencijalu županija na projektu SPRINT (Stvaranje PotpoRnog okruženja za podizanje INovacijskog i Tehnološkog potencijala u pograničnom području), unutar IPA prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska

2012.

projekt Edgeryders Vijeća Europe

2012.

projekt istraživanja kapaciteta udruga za povlačenje sredstava EU fondova Kvalitetom do uspjeha u suradnji s Udrugom za građansko obrazovanje i društveni razvoj

2011. – 2014.

koordinatorica za Hrvatsku na projektu EU KidsOnline III, u koordinaciji London School of Economics, financiranom od strane EU Safer Internet Programme Europske komisije

2011.

istraživanje o mladim visokoobrazovanim nezaposlenim osobama u Međimurskoj županiji. IPA projekt  „Generation next at Work“

2011.

istraživanje o Strukturiranom dijalogu s mladima u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU

2010. – 2014.

godišnja istraživanja sociodemografske strukture polaznika ljetnih škola znanosti u Hrvatskoj

2009.

Youth and Employment u okviru Youth Partnership Vijeća Europe

2008. – 2009.

PHARE projekt Mladi i izgradnja mira u suradnji sa Centrom za mirovne studije, Mrežom mladih Hrvatske i Dokumentom

2008. – 2009.

Obrazovne i radne karijere mladih u RH  u suradnji s UNDP, MZSS, HZZ i MZES

2008. – 2009.

Sam svoj majstor – istraživanje socijalnog poduzetništva u neprofitnom sektoru mladih  u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske i Centrom za mirovne studije

2008.

Moja prava kroz učenje i rad u suradnji s Udrugom za građansko obrazovanje i društveni razvoj

2007. – 2011.

Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju, Institut za društvena istraživanja

2007.

WEB MOB Project – Development of Researchers Mobility Policy Guidelines for the Region of Western Balkans, INCO FP-7 projekt

2005. – 2008.

Status and Perspectives of the PhD Candidates in EURODOC (the European Council of Doctoral Candidates and Young Researchers)

2005. – 2006.

Društveni položaj, problemi i potrebe mladih zagrebačke županije, Institut za društvena istraživanja

2004.

UNDP projekt o društvenom razvoju mladih

2003. – 2006.

Mladi i europski integracijski procesi, Institut za društvena istraživanja

2003.

članica hrvatskog tima za izradu izvještaja za European Training Foundation pod naslovom Developing Common Approaches in Vocational Education and Training for Disadvantaged Young People in the Western Balkan Countries

Odabrana bibliografija

2023.
Adamović, M., Gvozdanović, A.; Potočnik, D. Socioekonomski i rodni aspekti rizičnih ponašanja mladih u Hrvatskoj. Sociologija i prostor, 61(1): 3-33, doi: 10.5673/sip.61.1.1

2022.
Adamović, M.; Potočnik. D.: Zabrinjava me budućnost i razmišljam o odlasku: Usporedba migracijskih aspiracija mladih iz Hrvatske i jugoistočne Europe. Sociologija i prostor, 60 (2022) 224 (2): 403-430.

2021.
Potočnik, D.: Transitions of Young Women from Education to Employment in Croatia: Social Reproduction at Work, u: Vogel, M. A.; Arnell, L. (Eds.): Living like a Girl: Agency, Social Vulnerability and Welfare Measures in Europe and Beyond. New York, Oxford: Berghahn Books, 123-147.

2020.
Potočnik, D.; Maslić-Seršič, D.; Karajić, N. Uključivanje Roma u Hrvatsko društvo: Obrazovanje i zapošljavanje. Zagreb: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

2020.
Moxon, D.; Pašić, L.; Potočnik. D.; Serban, A.; Stefan, V.: Young People, Social Inclusion and Digitalisation. Council of Europe.

2019.
Gvozdanović, A.; Ilišin, V.; Adamović, M.; Potočnik, D.; Baketa, N.; Kovačić, M.: Youth study Croatia 2018/2019. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.

2018.
Gvozdanović, A.; Ilišin, V.; Potočnik, D. Contradictory tendencies in the political culture of Croatian youth: unexpected anomalies or an expected answer to the social crisis? Journal of Youth Studies 21(1): 57-71.

2018.
Nico, M.; Taru, M.; Potočnik, D.; Salikau, A. (Eds.): Needles in Haystacks Finding a way forward for cross-sectoral youth policy. Council of Europe.

2017.
Potočnik, Dunja: Obiteljske okolnosti mladih, u: Ilišin, V.; Spajić Vrkaš, V. (ur.): Generacija osujećenih. Mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 31-73.

2017.
Potočnik, Dunja: Sužene mogućnosti mladih u Hrvatskoj: perspektiva (samo)ograničavanja, u: Jakovina, Tvrtko (ur.): Dvadesetpet godina hrvatske neovisnosti: kako dalje? Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 349-393.

2017.
Potočnik, Dunja; Spajić Vrkaš, Vedrana: Mladi u Hrvatskoj: sudjelovanje na tržištu rada i prostorna mobilnost, u: Ilišin, V.; Spajić Vrkaš, V. (ur.): Generacija osujećenih. Mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 143-184.

2017.
Spajić Vrkaš, Vedrana; Potočnik, Dunja: Mladi i obrazovanje pred izazovima globalne konkurentnosti, u: Ilišin, V.; Spajić Vrkaš, V. (ur.): Generacija osujećenih. Mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 75-141.

2015.
Ilišin, V., Gvozdanović, A.; Potočnik, D. ( ur.): Demokratski potencijal mladih u Hrvatskoj. Zagreb: Centar za demokraciju Miko Tripalo i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

2014.
Potočnik, D.: Profesionalne aspiracije i svijet rada u očima hrvatskih studenata, u: Ilišin, V. (ur.): Sociološki profil hrvatskih studenata. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 133-172.

2014.
Potočnik, D.: Socijalni status hrvatskih studenata, u: Ilišin, V. (ur.): Sociološki profil hrvatskih studenata. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 57-96.

2014.
Potočnik, D.: Studenti u umreženom društvu, u: Ilišin, V. (ur.): Sociološki profil hrvatskih studenata. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 377-398.

2014.
Adamović, M.; Galić, B.; Gvozdanović, A.; Maskalan, A.; Potočnik, D.; Somun Krupalija, L. (ur.): Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. Zagreb, Sarajevo : Institute for Social Research in Zagreb; Human Rights Centre, University of Sarajevo.

2013.
Ilišin, V.; Bouillet, D.; Gvozdanović, A.; Potočnik, D. Mladi u vremenu krize: Hrvatska 2012. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung/Institut za društvena istraživanja.

2012.
Potočnik, D.: Intergenerational educational mobility in the transitional period in Croatia: 20 years later, u: Naterer, A. and Fištravec, A. (eds): SUBKULTURE: Prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj – Identiteta, etničnost, nacionalnost. Subkulturni azil: Maribor, 91-108.

2010.
Ilišin, V.; Potočnik, D.: Sociological Portrait of Contemporary Croatian Youth. Journal Annales, Series historia et sociologia 20(1): 41-57.

2010.
Vinković, D.; Potočnik, D.: Educational asymmetries in the making: Science Fair Competitions as Proxies of the Economic Development. Sociologija i prostor 48(1): 51-75.

2009.
Gvozdanović, A.; Potočnik, D.: Mladi i izgradnja mira. Analiza aktivnosti izgradnje mira u udrugama mladih i za mlade. Zagreb: Centar za mirovne studije i Institut za društvena istraživanja.

2008.
Bouillet, D.; Ilišin, V.; Potočnik, D.: Continuity and Changes in Croatian University Students’ Leisure Time Activities (1999-2004). Sociologija i prostor 2: 123-143.

2008.
Ilišin, V.; Potočnik, D.: Profesionalne i životne aspiracije studenata Zagrebačkog sveučilišta. Sociologija i prostor 3-4: 285-310.

2008.
Potočnik, D.: Izbor studija: motivacijska struktura upisa i očekivani uspjeh u pronalasku željenog posla. Sociologija i prostor 3-4: 265-284.

2007.
Potočnik, D.: Human Rights as a Card to Democratic Europe, in: Ilišin, V. (ed): Croatian Youth and the European Integration. Zagreb, Institute for Social Research, 149-185.

2007.
Potočnik, D.: Integracija mladih u tržište rada, u: Ilišin, V.; Radin, F. (ur) Mladi: problem ili resurs? Zagreb, Institut za društvena istraživanja.

2007.
Potočnik, D.: Mladi i nove tehnologije, u: Ilišin, V.; Radin, F. (ur): Mladi: problem ili resurs? Zagreb, Institut za društvena istraživanja.

2007.
Potočnik, D.: Socio-Economic Basis for Religious Socialization and Youth Issues in Croatia, in: Michael R. Ott (ed) The Future of Religion: Toward a Reconciled Society. Boston (MA): Brill, 365-383.

2006.
Potočnik, D.: Obrazovni resursi i zapošljivost mladih, u: Ilišin, V. (ur): Mladi između želja i mogućnosti: Položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagrebačka županija, 93-141.

2006.
Potočnik, D.: Posjedovanje i korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, u: Ilišin, V. (ur) Mladi između želja i mogućnosti: Položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagrebačka županija, 141-165.

2005.
Potočnik, D.: Ljudska prava kao ulaznica u demokratsku Europu, u: Ilišin, V. (ur): Mladi Hrvatske i europska integracija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 141-172.

2003.
Ilišin, V.; Mendeš, I.; Potočnik, D.: Politike prema mladima u obrazovanju i zapošljavanju. Politička misao XL(40)3: 58-89.

Bibliografija

Nastavna djelatnost

 • 2022. - 2023. Izrada programa i sudjelovanje u izvođenju masivnog otvorenog online tečaja na temu istraživanja mladih, u organizaciji Partnerstva za mlade Europske komisije i Vijeća Europe
 • 2021. → Sudjelovanje u nastavi cjeloživotnog programa obrazovanja Mladi u suvremenom društvu pri Sveučilištu u Rijeci; nositeljica kolegija Mladi i financijska samostalnost.
 • 2018. Sudjelovanje u nastavi cjeloživotnog programa obrazovanja Mladi u suvremenom društvu pri Sveučilištu u Rijeci; su-nositeljica kolegija Suvremeni problemi mladih – rodni i ekonomski aspekti.

Članstva i funkcije

ČLANSTVO U ODBORIMA ORGANIZACIJA:

 • 2020. - 2022. članica Upravnog vijeća Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu
 • 2010. - 2019. članica Upravnog odbora Instituta sinergije znanosti i društva
 • 2006. - 2008. (u dva mandata) generalna tajnica Europskog vijeća doktoranata i mladih znanstvenika (EURODOC, the European Council of Doctoral Candidates and Young Researchers)
 • 2006. - 2007. članica Upravnog odbora Mreže mladih znanstvenika (MLAZ)
 • 2005. - 2006. jedna od osnivača i prva predsjednica Mreže mladih znanstvenika (MLAZ).

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA:

 • 2006. - 2007. predstavnica Europskog vijeća doktoranata i mladih znanstvenika (EURODOC) u ISE (Initiative for Science in Europe)
 • 2006. EUROSCIENCE
 • 2005. - 2007. BASEES – the British Association for Slavonic and East European Studies
 • 2004. - 2006. nacionalni delegat u WAYS-u (World Academy of Young Scientists)
 • 2003. Hrvatsko sociološko društvo.

RAD U POVJERENSTVIMA I STRUČNIM SKUPINAMA:

 • 2021. - 2025. Predsjednica Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, pri Poglavarstvu grada Zagreba.
 • 2021. - 2024. članica Programskog odbora za Horizon Europe program (Kultura, kreativnost i uključivo društvo) pri Europskoj komisiji
 • 2021. - 2022. članica Stručne skupine za izradu Nacionalnog programa za mlade pri Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade
 • 2021. - 2023. članica Savjetodavnog odbora za stručnu skupinu za istraživanje mladih pri Europskoj komisiji i Vijeću Europe (member of the Pool of the European Youth Researchers Advisory Board at the Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the Field of Youth)
 • 2020. - 2021. Delegatkinja Hrvatske u the Standing Working Group on Human Resources and Mobility at the European Research Area and Innovation Committee
 • 2020. - 2021. članica stručne radne skupine na temu mobilnosti i cirkulacije mozgova pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 • 2020. članica Povjerenstva za popularizaciju znanosti  pri Ministarstvu znanosti i  obrazovanja
 • 2019. - 2020. članica Nacionalne skupine za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 • 2019. članica stručne radne skupine na temu Socijalne inkluzije i digitalizacije pri Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe
 • 2019. članica Povjerenstva za popularizaciju znanosti  pri Ministarstvu znanosti i  obrazovanja
 • 2018. - 2019. članica Upravljačkog odbora Europske noći istraživača u Hrvatskoj
 • 2018. - 2019. članica Nacionalne skupine za praćenje osoba s kvalifikacijama pri Ministrastvu znanosti i obrazovanja
 • 2018. - 2019. članica stručne radne skupine za izradu Nacionalnog programa za mlade 2018.-2024. u području zapošljavanja i poduzetništva pri Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike
 • 2017. članica stručne skupine za nezaposlenost mladih Impact Hub-a Zagreb, projekt financiran od strane Zaklade Robert Bosch
 • 2016. - 2020. članica stručne skupine za evaluaciju Marie Curie Horizon2020 projekata
 • 2015. članica stručne skupine za izradu Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u RH pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi
 • 2014. članica stručne skupine za evaluaciju Horizon2020 projekata u području društvenih i humanističkih znanosti
 • 2014. članica Ocjenjivačke skupine u okviru Erasmus programa pri Agenciji za mobilnost i programe EU
 • 2013. - 2014. članica Povjerenstva za izradu Zakona o mladima pri Ministarstvu socijalne politike i mladih
 • 2013. - 2014. članica Stručne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa djelovanja za mlade od 2014. do 2017. godine u području zapošljavanja i poduzetništva, pri Ministarstvu socijalne politike i mladih
 • 2013. članica stručne skupine za evaluaciju FP7 projekata u području društveno-ekonomskih i humanističkih znanosti
 • 2012. - 2013. članica Nacionalnog foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u RH
 • 2010. - 2020. članica stručne skupine za istraživanje mladih (the Pool of European Youth Researchers – PEYR) pri Europskoj komisiji i Vijeću Europe
 • 2009. - 2013. članica Povjerenstva za mobilnost istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa
 • 2008. - 2012. u Europskoj komisiji članica Advisory group for People Programme in the 7th European Framework Programme for RTD
 • 2008. - 2009. članica programskog odbora sociološkog kongresa Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije
 • 2007. - 2008. članica Stručne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa djelovanja za mlade od 2008. do 2010. godine pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • 2006. - 2007. članica Povjerenstva za izmjene Zakona o pravima studenata pri MZOŠ-u
 • 2006. - 2007. članica organizacijskog odbora Drugog kongresa Hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
 • 2006. tajnica Organizacijskog odbora za provedbu Programa obilježavanja Godine Nikole Tesle u Republici Hrvatskoj pri MZOŠ-u.

OSTALO ZNANSTVENO I STRUČNO DJELOVANJE:

 • 2019.  – članica uredništva the Youth Voice Journal
 • 2013. – članica uredništva Biblioteke Znanost i društvo pri Institutu za društvena istraživanja
 • 2009. – članica Akademije za politički razvoj, hrvatskog ogranka projekta Vijeća Europe Schools of Political Studies
 • 2008. organizatorica konferencijske sesije pod nazivom Working in science or politics – or both: Young scientists' success stories u okviru ESOF2008 (European Science Open Forum), Barcelona, Španjolska
 • 2007. - 2009. članica Uredništva Connect::Portala za područje znanstvene politike
 • 2007. – članica Društva Znanost.org.
 • 2006. - 2017. u nekoliko navrata recenzirala znanstvene radove za časopise Revija za socijalnu politiku, Sociologija i prostor i Young.