Ljudi

Ana Maskalan

Viša znanstvena suradnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 281291
  • Naziv radnog mjesta: Viša znanstvena suradnica
  • Područje rada: socijalna filozofija, filozofija roda, feministička teorija, kulturalni studiji, utopijski studiji

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2022.

Docentica u području humanističkih znanosti, polje filozofija (naslovno zvanje)

2020.

Viša znanstvena suradnica u području humanističkih znanosti, polje filozofija

2020.

Vanjska suradnica na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kolegij: Filozofija odgoja

2015.

Znanstvena suradnica u području humanističkih znanosti, polje filozofija

2012.

Viša znanstvena asistentica

2006.

Znanstvena asistentica

2012.

Doktorirala filozofiju na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naziv doktorskog rada: Rod i utopija

2005.

Diplomirala filozofiju i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2019. – 2020.

Filozofijska misao Milana Polića – preliminarna istraživanja

2018. – 2021.

“Equal rights – Equal pay – Equal pensions“ Expanding the scope of implementation of gender equality actions and legal standards towards achieving gender equality and combating poverty in Croatia”, REC-RGEN-PENS-AG-2017, Europska komisija.

2018. – 2019.

“Uloga filozofije u oblikovanju refleksivnih potencijala – primjer odgojiteljske profesije”, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2018. – 2022.

“Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu”, Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvatska zaklada za znanost.

2017. – 2020.

„Sociološki profil hrvatske političke elite“, MZOS, programska sredstva.

2017. – 2020.

„Inicijalno obrazovanje predmetnih nastavnica i nastavnika: motivacija, identiteti i socioemocionalno učenje“, MZOS, programska sredstva.

2017. – 2018.

„Bioetički sadržaji u nastavi odgojiteljskih studija – prilog izgradnji odgojiteljske profesije“, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2016. – 2017.

„Prisutnost bioetičkih sadržaja u nastavi učiteljskih i odgojiteljskih studija“, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2016. – 2017.

„Evaluacija rada ustanove Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” za razdoblje 2007. – 2017.“, Grad Zagreb.

2015. – 2017.

„Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj“, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, MZO, programska sredstva.

2015. – 2017.

„Identitet i tijelo u reklamnim porukama“, MZO, programska sredstva.

2015. – 2017.

„Kvaliteta života u zagrebačkoj mreži naselja“, MZO, programska sredstva.

2014. – 2015.

International Social Survey Programme (ISSP) – modul “Obitelj i promjena rodnih uloga”.

2013. – 2015.

„Evaluacija rada Institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske od 2003.-2013. godine“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH.

2013. – 2014.

„Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike“, UNESCO.

2012. – 2013.

„Zamišljanje budućnosti: konstrukcije kurikuluma u radikalno drukčijim vremenima“, MZOS, programska sredstva.

2007. – 2014.

„Identitet Drugih u Republici Hrvatskoj“, MZOS.

2006. – 2007.

„Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u RH“, MZOS.

Odabrana bibliografija

.

Bibliografija