Ljudi

Vlasta Ilišin

Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 102231
  • Naziv radnog mjesta: Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
  • Područje rada: istraživanja mladih

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

1972.

maturirala u gimnaziji “M. A. Reljković” u Vinkovcima

1977.

diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu radnjom Kič kao intelektualni, duhovni i kulturni surogat doživljaja (mentor: prof. Mladen Čaldarović)

1985.

magistrirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu radnjom Kultura i slobodno vrijeme radničke omladine u Hrvatskoj (mentor: prof. dr. sc. Josip Županov)

1998.

doktorirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu disertacijom Političko djelovanje mladeži u suvremenim političkim sistemima s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Institucionalno političko djelovanje kao indikator marginalnog društvenog statusa mladeži (mentor: prof. dr. sc. Josip Županov)

1998.

izabrana u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, polje politologije

2002.

izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, polje politologije

2006.

izabrana u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, polje politologije

2010.

izabrana u znanstveno-nastavno zvanje naslovne redovite profesorice

2011.

znanstvena savjetnica, drugi izbor, polje politologije

2013.

izabrana u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, polje sociologije

Istraživački projekti

1979. – 1981.

Omladina u političkom sistemu (Centar društvenih djelatnosti SSOH)

1982. – 1983.

Stavovi politologa o studiju politologije (Hrvatsko politološko društvo)

1982. – 1984.

Kulturni standard radničke omladine u Hrvatskoj (Centar društvenih djelatnosti SSOH)

1983. – 1986.

Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu i Centar za istraživačku, dokumentacijsku i izdavačku djelatnost SSOJ-a)

1985. – 1987.

Društveni položaj, svijest i ponašanje mladih Hrvatske (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)

1987. – 1990.

Odnos mladih Hrvatske prema društvenim promjenama (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)

1987. – 1991.

Socijalna struktura i stavovi studenata zagrebačkog Sveučilišta (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)

1989. – 1991.

Društvena struktura i kvaliteta života (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)

1991. – 1993.

Mladi i problemi obrazovanja (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu)

1993. – 1994.

Promjene u obrazovnom diskursu srednjih škola u Hrvatskoj (Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva)

1995.

Education for democracy in Croatia (Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva)

1995. – 1996.

Stavovi političara o mladima i politici (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

1996. – 1997.

Društvena struktura i kvaliteta života u periodu tranzicije (Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva)

1996. – 2001.

Vrijednosni sustav mladih i društvene promjene u Hrvatskoj (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

1999. – 2001.

Uloga medija u svakodnevnom životu djece (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2002. – 2003.

Regional Youth Research (Proni Institute, Švedska i Istraživački i obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

2002. – 2005.

EurElite (University of Jenna & University of Siena)

2002. – 2006.

Mladi i europski integracijski procesi (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2004. – 2005.

Društveni status i vrijednosti hrvatske političke elite (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2005. – 2006.

Društveni položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2005. – 2006.

Mladi u tijelima lokalne vlasti u Hrvatskoj (Demokratska inicijativa mladih)

2007. – 2013.

Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

2007. – 2014.

Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2012. – 2013.

Perception and attitudes of young people towards the changing reality (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb)

2013. – 2017.

Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj (Ministarstvo socijalne politike i mladih)

2015. – 2016.

Politička pismenost učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj (GONG i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2016. – 2017.

Time for GOOD education? (GOOD Inicijativa, Forum za slobodu odgoja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2017. – 2018.

Sociološki profil hrvatske političke elite (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2017. – 2019.

Youth Studies Southeast Europe 2018. – Croatia (Zaklada Friedrich Ebert i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2019.

Support to better knowledge in youth policy, Europska komisija, IDIZ (Erasmus + projekt)

2019. – 2020.

Mladi Hrvatske u komparativnoj perspektivi (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

2019. – 2021.

Politička kompetencija maturanata u vremenski komparativnoj perspektivi (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Gong)

Odabrana bibliografija

Bibliografija