Ljudi

Nikola Baketa

Znanstveni suradnik

 • Matični broj iz upisa znanstvenika: 363301
 • Naziv radnog mjesta: Znanstveni suradnik
 • Područje rada: građanski odgoj i obrazovanje, građanska kompetencija mladih, rad s mladima

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2019.

Izabran u zvanje znanstvenog suradnika, znanstveno polje politologija

2012. – 2017.

Poslijediplomski doktorski studij Komparativna politika (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti)

2011.

Magisterij iz političkih znanosti – Komparativna politika (Central European University, Budimpešta)

2011.

Magisterij iz političkih znanosti – Javne politike (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti)

2010.

Sveučilišni prvostupnik politologije (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti)

Istraživački projekti

2022. – danas

Istraživač na projektu, Razvoj alata za mjerenje samoprocjene participacije mladih i adolescenata u javnom životu

2021. – danas

Voditelj projekta, Politička pismenost učenika završnih razreda srednjih škola

2020. – danas

Istraživač na projektu, ESF projekt Tematska mreža – Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (TEMCO)

2020. – danas

Istraživač na projektu, (Re)building society: A longitudinaly study of post-corona social recovery in Croatian general population

2019. – danas

Voditelj projekta, Innovate debate: applied curriculum for debate based youth work

2019. – danas

Istraživač na projektu, Regulacija prostitucije u Hrvatskoj

2019. – 2022.

Voditelj projekta, Supporting Evidence-based Education of Youth Workers

2018. - 2019.

Istraživač na projektu, Istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018./2019.

2017. – 2018.

Istraživač na projektu, Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta

2017. – 2019.

Istraživač na projektu, Support to better knowledge in youth policy

2016. – 2017.

Istraživač na projektu, Youth Work and Social entrepreneurship

2016. – 2017.

Istraživač na projektu, Odabir studija, obrazovna postignuća i obiteljsko porijeklo: Horizontalne razlike u sustavu visokog obrazovanja

2016. – 2017.

Istraživač na projektu, Time for GOOD education?

2014. – 2016.

Istraživač na projektu , GOOD Initiative: Towards Civic Education in Schools.

2014. – 2016.

Istraživač na projektu, Evaluacija utjecaja Programa za cjeloživotno učenje na sudjelujuće obrazovne institucije.

2012. – 2015.

Istraživač na projektu, NORGLOBAL istraživački projekt – European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans.

Odabrana bibliografija

Bovan, K., i Baketa, N. (2022). Stabilnost i/ili promjene? Povjerenje u institucije u Hrvatskoj od 1999. do 2020. Revija za sociologiju, 52(1), 31-60.

Bovan, K., Baketa, N., Kovačić, M., i Čorkalo Biruški, D. (2022). Trust us, we know what we are doing: institutional trust in Croatia during the COVID-19 crisis. Southeast European and Black Sea Studies, 1-22.

Baketa, N., Bovan, K., i Matić Bojić, J. (2021). Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj: istraživački izvještaj za 2021. godinu.

Kovačić, M., Baketa, N., i Grubišić-Čabo, M. (2020). Mapping youth studies curricula: what is formal education in the field of youth studies saying about young people?. Youth Worker Education In Europe, 137.

Bibliografija

Nastavna djelatnost

 • 2017.
  Asistent na ECPR Winter School in Methods and Techniques
 • 2016. – danas
  Predavač na kolegijima iz područja metodologije i građanskog odgoja i obrazovanja – Studiji o mladima za mlade.
 • 2014. – 2015.
  Predavač na stručnim skupovima za učitelje i nastavnike njemačkog i engleskog jezika – Metode neformalnog učenja u nastavi građanskog odgoja.
 • 2014.
  Vanjski suradnik u nastavi na kolegiju Uvod u javne politike – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti.
 • 2013. – 2014.
  Zamjenik voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija Obrazovna politika RH u europskom kontekstu – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti.
 • 2012. – 2014.
  Vanjski suradnik u nastavi na kolegiju Europeizacija javnih politika – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti.

Članstva i funkcije

 • 2019. – danas 
  Član Izvršnog odbora Hrvatskog politološkog društva
 • 2017. – danas 
  Član Programskog vijeća Hrvatske radio televizije
 • 2016. – danas 
  Član Hrvatskog debatnog društva
 • 2015. – danas 
  Član koordinacije GOOD inicijative