Projekti

Znanstveno-kompetitivni projekti

Voditeljica projekta: dr. sc. Dušica SeferagićPočetak projekta: 01.01.2007.

Akteri društvenih promjena u prostoru

Dosadašnja istraživanja (posebice ona novija) uvjerljivo pokazuju da je društveni prostor poprište sučeljavanja i kompeticija različitih aktera za postizanje određenih ciljeva. U novom kontekstu akteri su svi subjekti koji svojim djelovanjem i interaktivnošću utječu na društvene promjene i razvoj na određenom prostoru, od lokalne i regionalne sredine do nacionalne i globalne razine. Oni utječu na upotrebu prostora, društveno strukturiranje, prostornu i socijalnu pokretljivost, na naseljenost i naseljsku (urbano-ruralnu) morfologiju. U svome djelovanju različiti akteri koriste i različite resurse, izvore moći i kompetencije. Hrvatska je (kao i ostale tranzicijske zemlje) naglo zahvaćena globalizacijskim procesima koji, pod utjecajem neoliberalizma, donose i zahtjeve deregulacije, otvorenosti, te društvene i prostorne fleksibilnosti. Osnovna pretpostavka projekta jest da je na djelu proces u kojemu raste utjecaj globalnih aktera, a smanjuje se utjecaj državnog reguliranja na različitim razinama prostorne organizacije društva.

Pročitati više

Voditeljica projekta: dr. sc. Lana PeternelPočetak projekta: 22.05.2019.

Antropološko istraživanje manjinskih religija u povijesnim arhivima Hrvatske

Istraživanja različitih religija pridonose širem i potpunijem razumijevanju kulturnih zajednica u kojima živimo. Ovaj projekt iz antropološke perspektive usmjeren je na istraživanje povijesnih arhivskih dokumenata manjinskih vjerskih zajednica kako bi se ostvarile nove spoznaje o različitim okolnostima koje su utjecale na stvaranje specifičnog kulturnog nasljeđa. Teorijski, ovaj projekt temelji se na kulturno-antropološkim, povijesnim i religijskim perspektivama, ali također integrira inovativnu digitalnu tehnologiju i dizajn u prezentaciji rezultata. Po prvi put ćemo analizirati povijesnu arhivsku građu i materijalnu kulturu manjinskih vjerskih zajednica koristeći INFRARED tehnologiju u procesu digitalizacije dokumenata, kao i religijske umjetnosti.

Pročitati više

Voditeljica projekta za IDIZ: doc. dr. sc. Anđelina Svirčić GotovacVoditelj projekta za Crnu Goru: prof. dr. sc. Slobodan VukićevićPočetak projekta: 01.01.2015.

Bilateralni projekt: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja (2015. – 2016.)

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Filozofski fakultet u Nikšiću provode spomenuti projekt na temelju bilateralne suradnje između znanstvenih institucija iz Hrvatske i Crne Gore (2015-2016) koju podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstvo nauka Crne Gore. Navedenim istraživanjem nastoje se prikupiti podaci o društvenim promjenama u dvama glavnim gradovima, Zagrebu i Podgorici, prvenstveno promjenama i fenomenima tijekom zadnja dva desetljeća koje su se događale u urbanim i ruralnim prostorima, a vidljive su ponajviše u načinu i kvaliteti života ljudi u njima.

Pročitati više

Voditeljica projekta: dr. sc. Adrijana ŠuljokPočetak projekta: 01.01.2007.

Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja

Unutar dugoročnih planiranih tematskih ciljeva koji obuhvaćaju spoznaju hrvatskog znanstvenoistraživačkog potencijala te uvide u odnos znanosti i javnosti nastavit će se analize i sinteze nalaza iz prethodnih istraživanja te njihovo proširivanje novim empirijskim uvidima.

Pročitati više

Glavni istraživač-koordinator za IDIZ/CIRO: prof. dr. sc. Vlasta Vizek VidovićPočetak projekta: 21.08.2013.

E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (IPA 4.1.2.2.02.01.c38)

Glavni cilj projekta „E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj“ bio je pridonijeti jačanju pravednosti i socijalne uključenosti na visokim učilištima u Hrvatskoj. Budući da postoje različiti načini na koje visoka učilišta mogu unapređivati pravednost i socijalnu uključenost, u projektu E-Quality proučavalo se do koje mjere postupci za osiguravanje kvalitete na visokim učilištima mogu pridonijeti jačanju pravednosti i socijalne uključenosti. U projektu se uzela u obzir činjenica da Hrvatska ima razvijen, funkcionalan i kvalitetan sustav za vanjsko osiguravanje kvalitete visokih učilišta za koji je nadležna Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Pročitati više