Znanstveno-kompetitivni projekti

Bilateralni projekt: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja (2015. – 2016.)

O projektu

Osnovni podaci

  • Partnerske institucije u projektu: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska i Filozofski fakultet u Nikšiću Sveučilišta Crna Gora, Crna Gora
  • Financijer: MZOS
  • Trajanje: 2015. – 2016.

Opis projekta

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Filozofski fakultet u Nikšiću provode spomenuti projekt na temelju bilateralne suradnje između znanstvenih institucija iz Hrvatske i Crne Gore (2015-2016) koju podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstvo nauka Crne Gore.

Navedenim istraživanjem nastoje se prikupiti podaci o društvenim promjenama u dvama glavnim gradovima, Zagrebu i Podgorici, prvenstveno promjenama i fenomenima tijekom zadnja dva desetljeća koje su se događale u urbanim i ruralnim prostorima, a vidljive su ponajviše u načinu i kvaliteti života ljudi u njima.

Tijekom 2015. godine u svibnju su održane dvodnevne radionice – fokus grupe – na Institutu za društvena istraživanja, a u lipnju u Crnoj Gori također, a zamišljene su kao svojevrsna znanstvena diskusija o istraživačkim temama u kojoj su sudjelovali renomirani znanstvenici iz sociologije prostora, te srodnih disciplina – socijalne geografije, urbane ekonomije, arhitekture i drugih. Također je organiziran obilazak terena – grada Zagreba i susjednih gradova s okolnim prostorima unutar zagrebačke mreže naselja kako bi gostima pokazali stanje u zagrebačkom prostoru iz prve ruke. Sličan obilazak terena organiziran je i u Podgorici i njenom okolnom suburbanom prostoru.

Tijekom 2016. godine očekuje se analiza prikupljenih podataka kvalitativnog i kvantitativnog tipa te objava zajedničke znanstvene publikacije istoimenog projektnog naziva o istraživanim gradovima.

Logotip projekta