Znanstveno-kompetitivni projekti

Antropološko istraživanje manjinskih religija u povijesnim arhivima Hrvatske

O projektu

Osnovni podaci

  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Partnerska organizacija: Sveučilište u Corku, Irska
  • Trajanje projekta: 22. 5. - 3. 12. 2019.
  • Vrijednost projekta: 48.700,00 kuna
  • Institucije uključene u projekt: Institut za migracije i narodnosti, Tehničko veleučilište u Zagrebu
  • Projekt se provodi uz potporu: Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" (Unity through Knowledge Fund – UKF)

Opis projekta

Istraživanja različitih religija pridonose širem i potpunijem razumijevanju kulturnih zajednica u kojima živimo. Ovaj projekt iz antropološke perspektive usmjeren je na istraživanje povijesnih arhivskih dokumenata manjinskih vjerskih zajednica kako bi se ostvarile nove spoznaje o različitim okolnostima koje su utjecale na stvaranje specifičnog kulturnog nasljeđa. Teorijski, ovaj projekt temelji se na kulturno-antropološkim, povijesnim i religijskim perspektivama, ali također integrira inovativnu digitalnu tehnologiju i dizajn u prezentaciji rezultata. Po prvi put ćemo analizirati povijesnu arhivsku građu i materijalnu kulturu manjinskih vjerskih zajednica koristeći INFRARED tehnologiju u procesu digitalizacije dokumenata, kao i religijske umjetnosti.
U našem inovativnom pristupu proučavanju manjinskih vjerskih zajednica i njihove kulturne baštine, koji je inspiriran antropološkim čitanjem povijesnih arhivskih dokumenata, pretpostavljamo kako nerazumijevanje temeljnih kulturnih procesa akulturacije te nedostatak institucionalnih potpora ugrožavaju vidljivost i prepoznatljivost, kao i održivost multikulturnog nasljeđa Hrvatske.
Da bismo kritički odgovorili na pretpostavke, digitalizirat ćemo povijesne dokumente iz lokalnih, zasad nedovoljno istraženih arhiva manjinskih vjerskih zajednica te ćemo ih analizirati kroz perspektivu njihove kulturne produkcije i djelovanja. Naš pristup razvijen je kroz suradnju s glavnim istraživačem ERC projekta Hidden Galleries, dr. Jamesom Kapalom. Dr. Kapalo je zaposlen na Odsjeku za religijske studije Sveučilišta u Corku, i stručnjak je u području etno-religijskih manjina u Srednjoj i Istočnoj Europi. Dr. Kapalo ima značajno profesionalno iskustvo u arhivskom i etnografskom istraživanju te će pružiti potrebna znanja ključna za razvoj antropologije religije, manje zastupljenom području istraživanja u Hrvatskoj, usprkos iznimnoj važnosti za današnji društveni i znanstveni kontekst. Nadalje, kroz zajedničku suradnju doprinijet ćemo održivoj međuinstitucionalnoj istraživačkoj mreži i promociji iznimno bogate kulturne baštine različitih vjerskih zajednica u Hrvatskoj.

Logotip projekta