Znanstveno-kompetitivni projekti

E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (IPA 4.1.2.2.02.01.c38)

O projektu

Osnovni podaci

  • Financijer: Europski pristupni fondovi: EuropAid/131319/M/ACT/HR
  • Nositelj: Institut za razvoj obrazovanja
  • Partneri: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Udruga Univerzitas sa Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Zadru, Veleučilište Marko Marulić u Kninu, Agencija za znanost i visoko obrazovanje
  • Trajanje: 21.08.2013. - 21.02.2015.

Opis projekta

Glavni cilj projekta „E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj“ bio je pridonijeti jačanju pravednosti i socijalne uključenosti na visokim učilištima u Hrvatskoj. Budući da postoje različiti načini na koje visoka učilišta mogu unapređivati pravednost i socijalnu uključenost, u projektu E-Quality proučavalo se do koje mjere postupci za osiguravanje kvalitete na visokim učilištima mogu pridonijeti jačanju pravednosti i socijalne uključenosti. U projektu se uzela u obzir činjenica da Hrvatska ima razvijen, funkcionalan i kvalitetan sustav za vanjsko osiguravanje kvalitete visokih učilišta za koji je nadležna Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Prvi specifični cilj projekta E-Quality jest omogućavanje visokim učilištima da samovrednuju i samostalno rade na unapređivanju pravednosti i socijalne uključenosti. U tu svrhu razvili smo Smjernice i skale za procjenu razine postignuća visokog učilišta u poštivanju pravednosti i socijalne uključenosti. Drugi specifični cilj projekta jest razvijanje prijedloga oznake kvalitete koji bi se mogao dodjeljivati visokim učilištima koja aktivno rade na jačanju pravednosti i socijalne uključenosti. Sve iznesene preporuke i smjernice projekta E-Quality neobvezatne su za visoka učilišta i druge institucije i ne temelje se na proceduri propisanoj zakonom ili nekim drugim propisom. Visoka učilišta mogu samostalno odlučiti u kojem obliku i kojem opsegu žele primijeniti iznesene preporuke i smjernice. Treći specifični cilj projekta izrada je preporuka koje nacionalna agencija koja se brine za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, AZVO, može uzeti u obzir želi li dodatno potaknuti visoka učilišta na jačanje pravednosti i socijalne uključenosti.

Publikacija „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz jačanje pravednosti i socijalne uključenosti“ predstavlja završnu publikaciju projekta „E-Quality.

Logotip projekta