Projekti

Znanstveno-kompetitivni projekti

Voditeljica projekta: Slavica Robić, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)Početak projekta: 29.10.2020.

ESF projekt: METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Opći cilj projekta “METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)” je uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih organizacija civilnog društva (OCD-a), jedinica lokalne samouprave (JLS-a) i znanstvenoistraživačkih institucija, koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u niskougljično društvo prilagođeno na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstvenoistraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Pročitati više

Voditelji projekta: Mia Lakatoš i Thomas FarnellGlavni istraživači / koordinatori za IDIZ: doc. dr. sc. Iva Odak i dr. sc. Saša PuzićPočetak projekta: 28.10.2020.

ESF projekt: Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (TEMCO)

Projektom se želi doprinijeti rješavanju nepostojanja koordiniranog i učinkovitog djelovanja organizacija civilnog društva (u suradnji s drugim dionicima) u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja, čime se stvara preduvjet za smanjivanje obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj.

Pročitati više

Voditelj projekta: dr. sc. Boris JokićPočetak projekta: 23.08.2021.

EWAchange

U protekle dvije godine, COVID-19 pandemija je značajno promijenila obrazovne procese u Republici Hrvatskoj. U navedenom razdoblju uvedene su različite obrazovne mjere za organizaciju obrazovnog procesa na različitim razinama obrazovanja. Organizacijske promjene koje je izazvala pandemija djelovale su na ključne aspekte obrazovnog procesa, prije svega na postavljanje obrazovnih prioriteta, izvedbu kurikuluma, pristupe vrednovanju i ocjenjivanju, okružje učenja i podršku učenicima. Promjene u tim procesima potencijalno su imale (i vjerojatno će imati i u budućnosti) izrazite posljedice na živote učenika različite dobi.

Pročitati više

Voditeljica projekta u IDIZ-u: Dr. sc. Jelena Matić BojićPočetak projekta: 28.02.2021.

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe

Glavni cilj ovog projekta je osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija učitelja i njihove svijesti o različitosti kako bi ih se podržalo u radu s različitim učenicima i kako bi im se olakšalo nošenje s novim izazovima. Projekt u središte stavlja dobrobit učitelja ističući kako razvijanje njihovih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti istovremeno podržava učiteljsku brigu o sebi, stavljajući time u središte perspektivu učitelja. Razvoj učiteljskih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti podržat će se primjenom programa profesionalnog razvoja pod nazivom HAND Sustav za osnaživanje učitelja. Ovaj sustav se sastoji od: a) HAND Programa za osnaživanje učitelja, kao skupa inovativnih participativnih aktivnosti i iskustava učenja, te b) kontinuirane supervizije, praćenja i podrške učiteljima. Inovativnim integriranjem svijesti o različitosti i socio-emocionalnih kompetencija, program će učiteljima omogućiti da razvijaju kompetencije za suočavanje s izazovima nastave u različitim društvima. Te će ih kompetencije osnažiti da ne napuste prerano profesiju, pomoći im u praćenju i planiranju vlastite karijere i podržati njihovu dobrobit kao i dobrobit njihovih učenika.

Pročitati više

Voditelj: Dr. sc. Nikola PetrovićPočetak projekta: 24.02.2020.

Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma

Dezintegracija Europske unije izuzetno je aktualno i u sve većoj mjeri istraživano pitanje, kako teorijski, tako i empirijski. U ovom će se projektnom prijedlogu kroz interdisciplinarni pristup, te koristeći inovativnu komparativnu metodologiju i za ovu svrhu rijetko korištene sociološke teorije uspoređivati razvoj i dinamiku europeizma i euroskepticizma. Ideje europeizma i euroskepticizma u vrijeme intenzivne društvene polarizacije ključne su u razumijevanju integracijskih i dezintegracijskih procesa.

Pročitati više