Projekti

Znanstveno-kompetitivni projekti

Voditelj projekta: dr. sc. Boris JokićPočetak projekta: 01.04.2023.

Critical ChangeLab - Democracy meets arts: Critical change labs for building democratic cultures through creative and narrative practices

Projektom Critical ChangeLab nastoji se obnoviti odnos između mladih i demokracije, a time i budućnost europske demokracije 21. stoljeća. Navedeno će se postići usmjeravanjem dosega i utjecaja modela Critical ChangeLab za demokratsku pedagogiju prema unaprjeđenju navedenog odnosa, pri čemu će se poticati aktivno demokratsko građanstvo mladih u vremenu kada se širom Europe događaju polarizacija, duboke političke podjele i opadanje povjerenja u demokraciju.

Pročitati više

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić VukovićPočetak projekta: 16.12.2023.

Društvena odgovornost i profesionalna etika hrvatskih istraživača

Glavni istraživački fokus ovog projekta jest pitanje što znači biti društveno odgovoran istraživač i kako društvenu odgovornost znanosti opisuju, doživljavaju i prakticiraju hrvatski istraživači iz prirodnih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih znanosti. Osnova društvene odgovornosti znanosti u našem poimanju povezana je s profesionalnom etikom znanosti kroz vrijednosti, stavove i ponašanje istraživača. Naš projekt istražuje što je društveno odgovoran istraživač odozdo prema gore, kao smisao i sadržaj koji dolazi iz same znanstvene zajednice i kroz njezinu svakodnevnu istraživačku praksu.

Pročitati više

Voditelj: Dr. sc. Nikola PetrovićPočetak projekta: 24.02.2020.

Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma

Dezintegracija Europske unije izuzetno je aktualno i u sve većoj mjeri istraživano pitanje, kako teorijski, tako i empirijski. U ovom će se projektnom prijedlogu kroz interdisciplinarni pristup, te koristeći inovativnu komparativnu metodologiju i za ovu svrhu rijetko korištene sociološke teorije uspoređivati razvoj i dinamiku europeizma i euroskepticizma. Ideje europeizma i euroskepticizma u vrijeme intenzivne društvene polarizacije ključne su u razumijevanju integracijskih i dezintegracijskih procesa.

Pročitati više

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Branko AnčićPočetak projekta: 01.01.2024.

International Social Survey Programme - ISSP

Projekt ima za cilj osigurati kontinuitet provođenja ISSP istraživanja u Hrvatskoj, koji se u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) provodi od 2005. godine. Kroz projekt će se provesti četiri modula ISSP istraživanja: Obitelj i rodne uloge, Nacionalni identiteti i građanstvo, Digitalna društva i Radne orijentacije. Ovi moduli omogućit će dublje razumijevanje hrvatskog društva u području obitelji, rodnih uloga, nacionalnog identiteta, digitalizacije i rada, omogućujući i komparativni pristup tim temama.

Pročitati više

Voditeljica projekta: dr. sc. Lana PeternelPočetak projekta: 01.10.2022.

Izolirani ljudi i zajednice u Sloveniji i Hrvatskoj – ISOLATION

Pandemija Covid-19 stavila je u prvi plan relevantna pitanja, kao što su fizička i društvena izolacija koje su u fokusu ovog projekta. Koristit ćemo antropološki pristup kako bismo prikazali i objasnili što znači biti izoliran. Kroz etnografska istraživanja u izoliranim i napuštenim prostorima pokazat ćemo kako izolacija oblikuje doživljaje izoliranosti i praznine u urbanim i ruralnim područjima među pojedincima i zajednicama u Sloveniji i Hrvatskoj. Također ćemo istražiti kako različiti modaliteti izolacije oblikuju iskustva, vrijednosti i stavove prema okolišu i budućnosti.

Pročitati više