Projekti

Znanstveno-kompetitivni projekti

Voditelj projekta: dr. sc. Boris JokićPočetak projekta: 01.04.2023.

Critical ChangeLab - Democracy meets arts: Critical change labs for building democratic cultures through creative and narrative practices

Projektom Critical ChangeLab nastoji se obnoviti odnos između mladih i demokracije, a time i budućnost europske demokracije 21. stoljeća. Navedeno će se postići usmjeravanjem dosega i utjecaja modela Critical ChangeLab za demokratsku pedagogiju prema unaprjeđenju navedenog odnosa, pri čemu će se poticati aktivno demokratsko građanstvo mladih u vremenu kada se širom Europe događaju polarizacija, duboke političke podjele i opadanje povjerenja u demokraciju.

Pročitati više

Voditeljica projekta u IDIZ-u: Dr. sc. Jelena Matić BojićPočetak projekta: 28.02.2021.

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe

Glavni cilj ovog projekta je osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija učitelja i njihove svijesti o različitosti kako bi ih se podržalo u radu s različitim učenicima i kako bi im se olakšalo nošenje s novim izazovima. Projekt u središte stavlja dobrobit učitelja ističući kako razvijanje njihovih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti istovremeno podržava učiteljsku brigu o sebi, stavljajući time u središte perspektivu učitelja. Razvoj učiteljskih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti podržat će se primjenom programa profesionalnog razvoja pod nazivom HAND Sustav za osnaživanje učitelja. Ovaj sustav se sastoji od: a) HAND Programa za osnaživanje učitelja, kao skupa inovativnih participativnih aktivnosti i iskustava učenja, te b) kontinuirane supervizije, praćenja i podrške učiteljima. Inovativnim integriranjem svijesti o različitosti i socio-emocionalnih kompetencija, program će učiteljima omogućiti da razvijaju kompetencije za suočavanje s izazovima nastave u različitim društvima. Te će ih kompetencije osnažiti da ne napuste prerano profesiju, pomoći im u praćenju i planiranju vlastite karijere i podržati njihovu dobrobit kao i dobrobit njihovih učenika.

Pročitati više

Voditelj: Dr. sc. Nikola PetrovićPočetak projekta: 24.02.2020.

Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma

Dezintegracija Europske unije izuzetno je aktualno i u sve većoj mjeri istraživano pitanje, kako teorijski, tako i empirijski. U ovom će se projektnom prijedlogu kroz interdisciplinarni pristup, te koristeći inovativnu komparativnu metodologiju i za ovu svrhu rijetko korištene sociološke teorije uspoređivati razvoj i dinamiku europeizma i euroskepticizma. Ideje europeizma i euroskepticizma u vrijeme intenzivne društvene polarizacije ključne su u razumijevanju integracijskih i dezintegracijskih procesa.

Pročitati više

Voditeljica projekta: dr. sc. Lana PeternelPočetak projekta: 01.10.2022.

Izolirani ljudi i zajednice u Sloveniji i Hrvatskoj – ISOLATION

Pandemija Covid-19 stavila je u prvi plan relevantna pitanja, kao što su fizička i društvena izolacija koje su u fokusu ovog projekta. Koristit ćemo antropološki pristup kako bismo prikazali i objasnili što znači biti izoliran. Kroz etnografska istraživanja u izoliranim i napuštenim prostorima pokazat ćemo kako izolacija oblikuje doživljaje izoliranosti i praznine u urbanim i ruralnim područjima među pojedincima i zajednicama u Sloveniji i Hrvatskoj. Također ćemo istražiti kako različiti modaliteti izolacije oblikuju iskustva, vrijednosti i stavove prema okolišu i budućnosti.

Pročitati više

Voditeljica projekta u IDIZ-u: dr. sc. Anja GvozdanovićPočetak projekta: 01.01.2023.

MOJ DOM. Izbjeglice, migracije i izbrisana sjećanja u razdoblju nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji

Glavni cilj projekta je adresiranje teškog povijesnog naslijeđa Zapadnog Balkana primjenom multidisciplinarnog pristupa. Bavi se odnosom prema prošlosti koja je istovremeno i značajna i problematična, pa i kontroverzna, a koja ujedno ima značajnu ulogu u oblikovanju političke i društvene sadašnjosti u post-konfliktnim društvima. Projekt je usmjeren na podizanje svijesti o zajedničkoj europskoj povijesti među njezinim građanima, stavljanjem u fokus povijesnih događaja malih razmjera na lokalnoj i razini zajednice kako bi se stvorila poveznica između globalnih, kontinentalnih i lokalnih povijesti te kako bi se naglasila veza između povijesnih događaja i njihova relevantnost za današnje vrijeme. Istovremeno, projekt promiče nove istraživačke pristupe i alate, te diseminaciju i edukaciju na ovu temu. Nadalje, poticanjem međusobnog dijeljenja spoznaja i ekspertize između uključenih institucija, projekt podiže svijest o poveznicama između uključenih zemalja te stvara vezu između europske i lokalnih povijesti. Osim usmjerenosti na prošlost, projekt bi mogao ponuditi i mogućnost rasprave o budućim proširenjima na području Zapadnoga Balkana te na području Jugoistočne Europe. Konzorcij uključen u razradu projektne ideje i njezinu implementaciju uključuje različite institucije: centre za istraživanje sjećanja, sveučilišne odjele, kazališne kuće, ustanove u području usmene povijesti i javne povijesti, obrazovne ustanove i neovisne istraživačke organizacije. Ciljne su skupine studenti, istraživači, radnici u ustanovama koje se bave sjećanjem, srednjoškolci, učitelji i edukatori, performeri, građani četiriju europskih zemalja, a bit će uključeni u sljedeće projektne aktivnosti: povijesno istraživanje, planiranje edukacija, didaktičku diseminaciju i javnu diseminaciju prilagođenu sadašnjosti.

Pročitati više