Znanstveno-kompetitivni projekti

Critical ChangeLab - Democracy meets arts: Critical change labs for building democratic cultures through creative and narrative practices

O projektu

Osnovni podaci

  • Kratki naziv projekta: Critical ChangeLab
  • Nositelj projekta: Oulun Yliopisto Oulu (Finska)
  • Partneri: Trinity College Dublin, Universitat de Barcelona, Stichting Waag Society, Ars Electronica Linz GMBH & CO KG, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje 'Kersnikova', Latra Innovation Lab, Stichting The Tactical Technology Collective, Alternatives Europeennes Association, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Financira: Europska komisija putem programa Horizon Europe
  • Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2023. – 31.3.2026.
  • Web-stranica projekta: http://www.criticalchangelab.eu/

Opis projekta

Projektom Critical ChangeLab nastoji se obnoviti odnos između mladih i demokracije, a time i budućnost europske demokracije 21. stoljeća. Navedeno će se postići usmjeravanjem dosega i utjecaja modela Critical ChangeLab za demokratsku pedagogiju prema unaprjeđenju navedenog odnosa, pri čemu će se poticati aktivno demokratsko građanstvo mladih u vremenu kada se širom Europe događaju polarizacija, duboke političke podjele i opadanje povjerenja u demokraciju. Model Critical ChangeLab za demokratsku pedagogiju potiče transformativnu aktivnost učenika te jača demokratske procese u obrazovanju suradnjom s formalnim i neformalnim obrazovnim akterima te akterima u lokalnoj zajednici na pitanjima koja predstavljaju globalne/lokalne izazove relevantne za mlade. Model promiče kreativne i narativne prakse za istraživanje povijesnih korijena izazova na lokalnoj i europskoj razini zahvaćajući u vrijednosne sustave i svjetonazore koji leže u podlozi različitih vrsta odnosa (čovjek-čovjek, čovjek-priroda, čovjek-tehnologija). U laboratorijima Critical ChangeLabs mladima se predstavljaju pristupi kao što su teatar potlačenih, storytelling putem više različitih medija, kao i spekulativni i kritički nacrt za promišljanje europske demokracije iznova i osmišljavanje buduće demokracije usmjerene na pravdu. Cilj projekta Critical ChangeLab je ispitati trenutno stanje po pitanju demokracije u obrazovnim institucijama prepoznajući načine na koje mladi vide demokraciju na razini svakodnevnog življenja. Nadalje, projektom će se izraditi mjerljiv i prilagođen model demokratske pedagogije u formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima, te će se primijeniti u suradnji s mladima i ostalim dionicima, a zatim će biti evaluiran uz davanje preporuka i razvijanje strategija održivosti modela i njegovih ishoda nakon što projekt završi. Primjenom kvantitativnog i kvalitativnog pristupa Critical ChangeLab generirat će robusne dokaze koji će poslužiti kao podrška razvoju demokratskog kurikuluma, oslanjajući se na participativne, kreativne i kritičke pristupe.

Logotip projekta