Znanstveno-kompetitivni projekti

Izolirani ljudi i zajednice u Sloveniji i Hrvatskoj – ISOLATION

O projektu

Osnovni podaci

  • Akronim: ISOLATION
  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za slovensku etnologiju.
  • Partneri: Institut za migracije i narodnosti, Hrvatsko katoličko sveučilište, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Financijer projekta: Hrvatska zaklada za znanost
  • Trajanje projekta: 01. 10. 2022. – 30. 09. 2025.
  • Web stranice projekta: https://isolation.idi.hr/

Opis projekta

Pandemija Covid-19 stavila je u prvi plan relevantna pitanja, kao što su fizička i društvena izolacija koje su u fokusu ovog projekta. Koristit ćemo antropološki pristup kako bismo prikazali i objasnili što znači biti izoliran. Kroz etnografska istraživanja u izoliranim i napuštenim prostorima pokazat ćemo kako izolacija oblikuje doživljaje izoliranosti i praznine u urbanim i ruralnim područjima među pojedincima i zajednicama u Sloveniji i Hrvatskoj. Također ćemo istražiti kako različiti modaliteti izolacije oblikuju iskustva, vrijednosti i stavove prema okolišu i budućnosti.

Specifični ciljevi našeg projekta su:

  1. pronaći i usporediti primjere izolacije u Sloveniji i Hrvatskoj;
  2. odrediti vrijednosti i stavove unutar i između izoliranih zajednica u različitim kulturnim, povijesnim i društveno-političkim kontekstima;
  3. identificirati vrste izolacije koje postoje u udaljenim mjestima i napuštenim krajolicima.

Naš glavni znanstveni doprinos bit će konceptualizacija sjećanja, osjeta i osjećaja vezanih uz doživljaj izolacije, udaljenosti i praznine. Štoviše, istaknut ćemo ne samo negativne aspekte izolacije, već i inovativnu moć koja postoji u udaljenim mjestima i izoliranim zajednicama.

Logotip projekta