Projekti

Znanstveno-kompetitivni projekti

Voditeljica projekta: Slavica Robić, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)Početak projekta: 29.10.2020.

ESF projekt: METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Opći cilj projekta “METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)” je uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih organizacija civilnog društva (OCD-a), jedinica lokalne samouprave (JLS-a) i znanstvenoistraživačkih institucija, koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u niskougljično društvo prilagođeno na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstvenoistraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Pročitati više

Voditelji projekta: Mia Lakatoš i Thomas FarnellGlavni istraživači / koordinatori za IDIZ: doc. dr. sc. Iva Odak i dr. sc. Saša PuzićPočetak projekta: 28.10.2020.

ESF projekt: Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (TEMCO)

Projektom se želi doprinijeti rješavanju nepostojanja koordiniranog i učinkovitog djelovanja organizacija civilnog društva (u suradnji s drugim dionicima) u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja, čime se stvara preduvjet za smanjivanje obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj.

Pročitati više

Voditeljica projekta u IDIZ-u: Dr. sc. Jelena Matić BojićPočetak projekta: 28.02.2021.

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe

Glavni cilj ovog projekta je osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija učitelja i njihove svijesti o različitosti kako bi ih se podržalo u radu s različitim učenicima i kako bi im se olakšalo nošenje s novim izazovima. Projekt u središte stavlja dobrobit učitelja ističući kako razvijanje njihovih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti istovremeno podržava učiteljsku brigu o sebi, stavljajući time u središte perspektivu učitelja. Razvoj učiteljskih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti podržat će se primjenom programa profesionalnog razvoja pod nazivom HAND Sustav za osnaživanje učitelja. Ovaj sustav se sastoji od: a) HAND Programa za osnaživanje učitelja, kao skupa inovativnih participativnih aktivnosti i iskustava učenja, te b) kontinuirane supervizije, praćenja i podrške učiteljima. Inovativnim integriranjem svijesti o različitosti i socio-emocionalnih kompetencija, program će učiteljima omogućiti da razvijaju kompetencije za suočavanje s izazovima nastave u različitim društvima. Te će ih kompetencije osnažiti da ne napuste prerano profesiju, pomoći im u praćenju i planiranju vlastite karijere i podržati njihovu dobrobit kao i dobrobit njihovih učenika.

Pročitati više

Voditelj: Dr. sc. Nikola PetrovićPočetak projekta: 24.02.2020.

Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma

Dezintegracija Europske unije izuzetno je aktualno i u sve većoj mjeri istraživano pitanje, kako teorijski, tako i empirijski. U ovom će se projektnom prijedlogu kroz interdisciplinarni pristup, te koristeći inovativnu komparativnu metodologiju i za ovu svrhu rijetko korištene sociološke teorije uspoređivati razvoj i dinamiku europeizma i euroskepticizma. Ideje europeizma i euroskepticizma u vrijeme intenzivne društvene polarizacije ključne su u razumijevanju integracijskih i dezintegracijskih procesa.

Pročitati više

Voditeljica projekta: dr. sc. Lana PeternelPočetak projekta: 01.10.2022.

Izolirani ljudi i zajednice u Sloveniji i Hrvatskoj – ISOLATION

Pandemija Covid-19 stavila je u prvi plan relevantna pitanja, kao što su fizička i društvena izolacija koje su u fokusu ovog projekta. Koristit ćemo antropološki pristup kako bismo prikazali i objasnili što znači biti izoliran. Kroz etnografska istraživanja u izoliranim i napuštenim prostorima pokazat ćemo kako izolacija oblikuje doživljaje izoliranosti i praznine u urbanim i ruralnim područjima među pojedincima i zajednicama u Sloveniji i Hrvatskoj. Također ćemo istražiti kako različiti modaliteti izolacije oblikuju iskustva, vrijednosti i stavove prema okolišu i budućnosti.

Pročitati više