Projekti

Znanstveno-kompetitivni projekti

IDIZ-ovi znanstveno-kompetitivni projekti uključuju domaće i međunarodne projekte dobivene na kompetitivnim natječajima različitih domaćih i međunarodnih tijela. Domaći su projekti oni financirani iz Hrvatske zaklade za znanost, programa UKF te ESI fondova (ranije IPA). Međunarodni projekti obuhvaćaju one financirane iz programa Unije, a to su Obzor Europa (prethodni Obzor 2020, FP7 i FP6), Erasmus + te Citizens, Equality, Rights and Values Programme (ranije Rights, Equality and Citizenship) i drugi.

Ostali istraživački i stručni projekti

IDIZ-ovi ostali istraživački i stručni projekti obuhvaćaju projekte koji su financirani iz Programa višegodišnjeg institucijskog financiranja (VIF) Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i projekte u kojima je IDIZ ostvario suradnju s obrazovnim ustanovama, tijelima državne, regionalne ili lokalne uprave te organizacijama civilnoga društva iz zemlje ili inozemstva.