Projekti

Ostali istraživački i stručni projekti

Voditelji projekta: dr. sc. Boris Jokić i dr. sc. Zrinka Ristić DedićPočetak projekta: 01.04.2023.

Aspiracije djevojaka k obrazovnim i profesionalnim putevima u STEM području - STeam

Institut u suradnji s A1 Hrvatska i Gradom Splitom u okviru A1 projekta STEMfemme Junior razvija inovativnu izvannastavnu aktivnost STeam, čiji je cilj osnažiti djevojčice za bavljenje različitim područjima STEAM-a i ojačati njihove aspiracije prema STEM zanimanjima. Ova izvannastavna aktivnost namijenjena je prvenstveno učenicama, ali i učenicima petih i šestih razreda osnovnih škola, a provodit će se u 14 splitskih osnovnih škola u školskoj godini 2023./24.

Pročitati više

Voditeljica projekta za IDIZ: Marita Grubišić-Čabo, mag. anthrop. et soc.Početak projekta: 01.01.2020.

Grad za mlade – model certificiranja hrvatskih gradova na polju provedbe lokalnih politika za mlade

Udruga gradova pokrenula je program certificiranja hrvatskih gradova na polju provedbe lokalnih politika za mlade. Napravljena je analiza postojećih modela certificiranja u Europi, koju su za Udrugu gradova napravili djelatnici Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Analizirano je ukupno osam modela iz različitih zemalja, a analiza je poslužila kao temelj za kreiranje hrvatskog modela. Udruga gradova osnovala je radnu skupinu za izradu hrvatskog modela u kojoj je okupila predstavnike relevantnih organizacija i institucija na ovom polju.

Pročitati više

Nositelj projekta za Hrvatsku iz IDIZ-a: doc. dr. sc. Branko AnčićPočetak projekta: 01.01.2005.

International Social Survey Programme (ISSP)

ISSP je kontinuirani međunarodni projekt na kojem surađuje mreža institucija iz 48 zemalja na anketnim istraživanjima različitih aspekata društvenog života. IDIZ je od 2005. g. (kada je Hrvatska primljena u projekt) predstavnik Hrvatske u ovom najstarijem međunarodnom projektu u području društvenih znanosti u svijetu. Svaka zemlja članica ulaskom u projekt obvezala se redovito svake godine provesti anketno istraživanje na nacionalnom reprezentativnom uzorku odraslog stanovništva, sama ga financirati, deponirati podatke prema strogo utvrđenim pravilima u zajedničku bazu u GESIS Leibnitz Institut u Kölnu, te sudjelovati na godišnjem sastanku projekta. Hrvatska (IDIZ) je 2012. godine bila domaćin godišnjeg sastanka održanog u Cavtatu, kada smo izabrani na 4 godine u Upravni odbor projekta.

Pročitati više

Voditeljica projekta: dr. sc. Anja GvozdanovićPočetak projekta: 01.06.2023.

Istraživanje mladih u Jugoistočnoj Europi 2023-24: studija o mladima u Hrvatskoj

Istraživanje mladih u Hrvatskoj dio je međunarodnog istraživačkog projekta koji se provodi u 12 zemalja jugoistočne europske regije. Osim u Hrvatskoj, istraživanje se provodi u Albaniji, BiH, Bugarskoj, Crnoj Gori, Grčkoj, Kosovu, Sj. Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i Turskoj.

Pročitati više

Voditelji: dr. sc. Nikola Baketa, dr. sc. Jelena Matić Bojić, doc. dr. sc. Marko Kovačić, doc. dr. sc. Kosta BovanPočetak projekta: 01.01.2010.

Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola

Projekt Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola kontinuirani je projekt Instituta za društvena istraživanja u kojem se periodički ispituje politička kompetentnost mladih. Fokusirajući se na ispitivanje političkih znanja, stavova, vrijednosti i ponašanja mladih, interdisciplinaran tim znanstvenika/ica od 2010. godine prati promjene i analizira trendove političke pismenosti učenika završnih razreda srednje škole te na neki način evaluira nastavu građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom školstvu.

Pročitati više