Ostali istraživački i stručni projekti

International Social Survey Programme (ISSP)

O projektu

Osnovni podaci

  • Kratki naziv projekta: ISSP
  • Izvor financiranja: programska sredstva
  • Razdoblje provedbe projekta: kontinuirani godišnji projekt od 2005. godine

Opis projekta

ISSP je kontinuirani međunarodni projekt na kojem surađuje mreža institucija iz 48 zemalja na anketnim istraživanjima različitih aspekata društvenog života. IDIZ je od 2005. g. (kada je Hrvatska primljena u projekt) predstavnik Hrvatske u ovom najstarijem međunarodnom projektu u području društvenih znanosti u svijetu. Svaka zemlja članica ulaskom u projekt obvezala se redovito svake godine provesti anketno istraživanje na nacionalnom reprezentativnom uzorku odraslog stanovništva, sama ga financirati, deponirati podatke prema strogo utvrđenim pravilima u zajedničku bazu u GESIS Leibnitz Institut u Kölnu, te sudjelovati na godišnjem sastanku projekta. Hrvatska (IDIZ) je 2012. godine bila domaćin godišnjeg sastanka održanog u Cavtatu, kada smo izabrani na 4 godine u Upravni odbor projekta.
Svake godine istraživanje se provodi na drugu temu, a teme se ponavljaju u razmaku od 8-10 godina. Do sada su neke teme ponovljene već četiri puta.
Komparativna i longitudinalna dimenzija, te širina istraživačkih tema ovog projekta omogućuju:

  • stjecanje znanstvenih spoznaja i uvida u sociostrukturne i sociokulturne promjene u hrvatskom društvu i svijetu te uvid u položaj i razlike hrvatskog društva u međunarodnom kontekstu
  • dublje i šire objašnjenje i razumijevanje spektra društvenih pojava
  • svim istraživačima u IDIZ-u uključivanje u rad na projektu na temama od njihova interesa
  • ekskluzivno pravo korištenja komparativnih (i nacionalnih) istraživačkih podataka u razdoblju od dvije godine prije njihova javnog objavljivanja
  • ugled projekta u svijetu osigurava prepoznavanje kvalitetne metodologije u radovima koji se šalju u međunarodne časopise
  • dakle, osim međusobne suradnje istraživača iz različitih područja unutar instituta, projekt omogućuje povećanje izvrsnosti znanstvene produkcije.

Uključivanjem znanstvenika iz drugih institucija i zemalja u publikacije (primjer zbornika o okolišu) ostvarujemo jedan od ciljeva ISSP-a i dajemo dobar primjer suradnje te postajemo vidljiviji u hrvatskoj znanstvenoj zajednici.

Logotip projekta