Projekti

Ostali istraživački i stručni projekti

Voditelj projekta: dr. sc. Teo MatkovićPočetak projekta: 20.02.2023.

Analiza istraživanja zapošljivosti diplomiranih studenata

Projekt uključuje analizu rezultata ankete o prijelazu na tržište rada diplomiranih studenata iz 2021. godine te povezuje rezultate anketa iz 2021. godine s podacima s „HKO portala“. Rezultati su uspoređeni po godinama te je nadopunjena analiza rezultata ankete o prijelazu na tržište rada diplomiranih studenata iz 2020. godine. Provedena je analiza pojedinačnih rezultata za svako visoko učilište.

Pročitati više

Voditelji projekta: dr. sc. Boris Jokić i dr. sc. Zrinka Ristić DedićPočetak projekta: 01.04.2023.

Aspiracije djevojaka k obrazovnim i profesionalnim putevima u STEM području - STeam

Institut u suradnji s A1 Hrvatska i Gradom Splitom u okviru A1 projekta STEMfemme Junior razvija inovativnu izvannastavnu aktivnost STeam, čiji je cilj osnažiti djevojčice za bavljenje različitim područjima STEAM-a i ojačati njihove aspiracije prema STEM zanimanjima. Ova izvannastavna aktivnost namijenjena je prvenstveno učenicama, ali i učenicima petih i šestih razreda osnovnih škola, a provodit će se u 14 splitskih osnovnih škola u školskoj godini 2023./24.

Pročitati više

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Marko KovačićPočetak projekta: 01.01.2022.

Development of a self-assessment tool to measure adolescent and youth participation in public life within a country

Ovaj projekt ima za cilj razviti alat/skalu za samoprocjenu za profiliranje i mjerenje sudjelovanja mladih u javnom životu unutar Hrvatske. Spomenuti alat ima za cilj pomoći vladama i drugim dionicima razumjeti trenutnu razinu sudjelovanja mladih u zemlji, identificirati prednosti i prepreke te pomoći u osmišljavanju političkih rješenja za njihovo rješavanje. Projekt će tako definirati konceptualni okvir, i predložiti metodologiju za razvoj, testiranje i implementaciju alata. Metodologija uključuje način na koji će mladi sudjelovati u njenom osmišljavanju, razvoju i provedbi, uključujući kreativne načine angažiranja mladih ljudi izvan uobičajenih uloga (na primjer, ne samo kao pružatelji podataka, već i sakupljači podataka za pokazatelje, itd.) na svim razinama. Sekundarni cilj ovog alata je potaknuti vladu na bližu suradnju s mladima kako bi razumjeli stanje sudjelovanja mladih u nekoj zemlji.

Pročitati više

Glavni istraživač/koordinator za IDIZ: doc. dr. sc. Marko KovačićPočetak projekta: 01.07.2016.

EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level

Najvažniji cilj projekta EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level je mapirati i raspraviti izazove s kojima se suočava rad s mladima na lokalnoj razini. Glavna rasprava će se voditi oko pet tema: razvoj poboljšana kvaliteta rada s mladima u pogledu politike i prakse, iskorak prema marginaliziranim skupinama, integriranje europskih projekata u svakodnevnom radu s mladima, upravljanje u radu s mladima na lokalnoj razini, pronalaženje adekvatnih i konstruktivnih uloga i pozicija u međusektorskoj suradnju. Aktivnosti u kojima će se Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, kao partner ovog projekta, uključiti su mapiranje lokalnog rada s mladima, diseminacija istraživačkih rezultata, kao i sudjelovanje na konferencijama o radu s mladima na lokalnoj razini.

Pročitati više

Voditeljica: dr. sc. Mirjana AdamovićPočetak projekta: 01.12.2016.

Evaluacija rada ustanove Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji Duga - Zagreb za razdoblje 2007. – 2017.

Evaluacija rada ustanove prema nizu kvantitativnih i kvalitativnih analiza. U projektu je praćen profesionalni rad djelatnika ustanove kao i učinci njihova rada po korisnike/ce ustanove. Evaluacija je uključila i procjenu rada ustanove koju su dali njezini korisnici kao i vanjski suradnici.

Pročitati više