Projekti

Ostali istraživački i stručni projekti

Glavni istraživač/koordinator za IDIZ: doc. dr. sc. Marko KovačićPočetak projekta: 01.07.2016.

EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level

Najvažniji cilj projekta EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level je mapirati i raspraviti izazove s kojima se suočava rad s mladima na lokalnoj razini. Glavna rasprava će se voditi oko pet tema: razvoj poboljšana kvaliteta rada s mladima u pogledu politike i prakse, iskorak prema marginaliziranim skupinama, integriranje europskih projekata u svakodnevnom radu s mladima, upravljanje u radu s mladima na lokalnoj razini, pronalaženje adekvatnih i konstruktivnih uloga i pozicija u međusektorskoj suradnju. Aktivnosti u kojima će se Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, kao partner ovog projekta, uključiti su mapiranje lokalnog rada s mladima, diseminacija istraživačkih rezultata, kao i sudjelovanje na konferencijama o radu s mladima na lokalnoj razini.

Pročitati više

Voditeljica: dr. sc. Mirjana AdamovićPočetak projekta: 01.12.2016.

Evaluacija rada ustanove Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji Duga - Zagreb za razdoblje 2007. – 2017.

Evaluacija rada ustanove prema nizu kvantitativnih i kvalitativnih analiza. U projektu je praćen profesionalni rad djelatnika ustanove kao i učinci njihova rada po korisnike/ce ustanove. Evaluacija je uključila i procjenu rada ustanove koju su dali njezini korisnici kao i vanjski suradnici.

Pročitati više

Glavni istraživači / koordinatori za IDIZ: dr. sc. Anja Gvozdanović i mr. sc. Marko KovačićPočetak projekta: 01.12.2014.

GOOD Initiative: Towards civic education in Croatian Schools

Projekt uključuje provođenje dva znanstvena istraživanja na području Republike Hrvatske: o građanstvu na nacionalno reprezentativnom uzorku te o političkoj pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola. Na temelju tih rezultata planirano je provođenje javne kampanje upućene dionicima obrazovnih politika (nastavnicima, učenicima, roditeljima, donosiocima odluka) s ciljem kvalitetne implementacije sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatske škole. U okviru projekta Institut je zadužen za koordinaciju istraživanja o građanstvu i izradu preliminarne interpretacije podataka te za izradu metodologije za istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola kao i analizu i interpretaciju podataka. Projekt obuhvaća diseminaciju istraživačkih rezultata zainteresiranoj javnosti, objavljivanje znanstvenih i stručnih radova te izlaganja na konferencijama.

Pročitati više

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Branislava BaranovićPočetak projekta: 01.07.2013.

Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika/ca srednjih škola

Cilj projekta je ispitati kako se u školi poučava građanska kompetencija te predrasude i diskriminaciju učenika-ca kroz povezivanje prediktora iz različitih domena koje opisuju osobne i društvene karakteristike pojedinca. U istraživanju bi se nastojalo integrirati diferencijalno psihologijske čimbenike (npr. osobine ličnosti, varijable autoritarnosti i orijentacije na socijalnu dominaciju), socijalno-psihologijske fenomene (npr. uloga kontakta, percepcija realne i simboličke prijetnje) te sociološke aspekte povezane s predrasudama i diskriminacijom (npr. društveno-ekonomski status učenika, razina obrazovanja roditelja, višestruko vs. isključujuće shvaćanje identiteta, odnos prema kulturnoj raznolikosti).

Pročitati više

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Vlasta IlišinPočetak projekta: 01.01.2014.

Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju

Glavni cilj projekta Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju je ustanoviti, opisati i interpretirati društveni profil studenata na početku implementacije Bolonjske deklaracije u hrvatski visokoškolski sustav, stupanj i značajke njihove pripremljenosti za integraciju u suvremene europske procese te resurse kojima raspolažu kao buduća društvena elita. Istraživanjem se nastojalo ispitati i spoznati dominantne stavove i vrijednosti, motivaciju za stjecanjem znanja, životne i profesionalne aspiracije te stilove života studenata u novim društvenim okolnostima, obilježenim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.

Pročitati više