Ostali istraživački i stručni projekti

GOOD Initiative: Towards civic education in Croatian Schools

O projektu

Osnovni podaci

Opis projekta

Projekt uključuje provođenje dva znanstvena istraživanja na području Republike Hrvatske: o građanstvu na nacionalno reprezentativnom uzorku te o političkoj pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola. Na temelju tih rezultata planirano je provođenje javne kampanje upućene dionicima obrazovnih politika (nastavnicima, učenicima, roditeljima, donosiocima odluka) s ciljem kvalitetne implementacije sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatske škole. U okviru projekta Institut je zadužen za koordinaciju istraživanja o građanstvu i izradu preliminarne interpretacije podataka te za izradu metodologije za istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola kao i analizu i interpretaciju podataka. Projekt obuhvaća diseminaciju istraživačkih rezultata zainteresiranoj javnosti, objavljivanje znanstvenih i stručnih radova te izlaganja na konferencijama.

Logotip projekta