Ostali istraživački i stručni projekti

Analiza istraživanja zapošljivosti diplomiranih studenata

O projektu

Osnovni podaci

  • Naziv natječaja: Javna nabava Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
  • Izvor financiranja: Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
  • Organizacija nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Razdoblje provedbe projekta: 20. 2. 2023. – 10. 04. 2023.

Opis projekta

Projekt uključuje analizu rezultata ankete o prijelazu na tržište rada diplomiranih studenata iz 2021. godine te povezuje rezultate anketa iz 2021. godine s podacima s „HKO portala“. Rezultati su uspoređeni po godinama te je nadopunjena analiza rezultata ankete o prijelazu na tržište rada diplomiranih studenata iz 2020. godine. Provedena je analiza pojedinačnih rezultata za svako visoko učilište. Rezultati su objedinjeni i predstavljeni u publikaciji „Diplomirati tijekom pandemije: Rezultati četvrtog nacionalnog istraživanja zapošljivosti diplomiranih studenata“. Također, objavljene su i procjene ključnih pokazatelja ishoda na razini polja znanosti i visokih učilišta. Istraživanje je provedeno krajem 2021. godine te je obuhvatilo generaciju koja je diplomirala tijekom 2020. godine, uslijed izbijanja COVID-19 pandemije, koja je u svojoj prvoj godini u značajnoj mjeri pogodila obrazovni sustav i tržište rada u cjelini. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 4858 diplomiranih studenata, odnosno 14,6 % osoba koje su diplomirale u RH 2020. godine.

Diplomirati tijekom pandemije: Rezultati četvrtog nacionalnog istraživanja zapošljivosti diplomiranih studenata

Ključni pokazatelji ishoda na razini polja znanosti i visokih učilišta

Logotip projekta