Ostali istraživački i stručni projekti

Development of a self-assessment tool to measure adolescent and youth participation in public life within a country

O projektu

Osnovni podaci

  • Organizacija nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Izvor financiranja: UNICEF
  • Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2022. - siječanj 2023.

Opis projekta

Ovaj projekt ima za cilj razviti alat/skalu za samoprocjenu za profiliranje i mjerenje sudjelovanja mladih u javnom životu unutar Hrvatske. Spomenuti alat ima za cilj pomoći vladama i drugim dionicima razumjeti trenutnu razinu sudjelovanja mladih u zemlji, identificirati prednosti i prepreke te pomoći u osmišljavanju političkih rješenja za njihovo rješavanje. Projekt će tako definirati konceptualni okvir, i predložiti metodologiju za razvoj, testiranje i implementaciju alata. Metodologija uključuje način na koji će mladi sudjelovati u njenom osmišljavanju, razvoju i provedbi, uključujući kreativne načine angažiranja mladih ljudi izvan uobičajenih uloga (na primjer, ne samo kao pružatelji podataka, već i sakupljači podataka za pokazatelje, itd.) na svim razinama. Sekundarni cilj ovog alata je potaknuti vladu na bližu suradnju s mladima kako bi razumjeli stanje sudjelovanja mladih u nekoj zemlji.

U sklopu projekta alat/skala će se testirati u hrvatskom kontekstu korištenjem kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja. Koristeći Hrvatsku kao testni slučaj, projekt će dati preporuke i sugestije o tome kako se razvijeni alat može koristiti u drugim nacionalnim kontekstima.

Logotip projekta