Izdavaštvo

Časopis Sociologija i prostor

Uredništvo

Glavna i odgovorna urednica

Lana Peternel

Izvršna urednica

Anja Gvozdanović

Izvršna urednica

Nikolina Hazdovac Bajić

Mlađa urednica

Dora Petrović

Tajnik

Stjepan Tribuson

Članovi/ce uredništva

Mirjana Adamović (IDIZ), Ana Maskalan (IDIZ), Teo Matković (IDIZ), Iva Odak (IDIZ), Nikola Petrović (IDIZ), Saša Puzić (IDIZ), Vera Backović (Sveučilište u Beogradu, Srbija), Mila Dragojević (The University of the South, Sewanee, SAD), Siniša Malešević (University College, Dublin, Irska), Tamara Pavasović Trošt (Sveučilište u Ljubljani, Slovenija), Katarina Polajnar Horvat (Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, Slovenija), Željka Tonković (Sveučilište u Zadru, Hrvatska), Tijana Trako Poljak (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska).

Savjet časopisa

Ognjen Čaldarović (Zagreb, Hrvatska), Sven Hemlin (Göteborg, Švedska), Marjan Hočevar (Ljubljana, Slovenija), Denis Janz (New Orleans, SAD), Vjeran Katunarić (Zagreb, Hrvatska), Inga Tomić-Koludrović (Zadar, Hrvatska), Boštjan Kerbler (Ljubljana, Slovenija), Andrew Kirby (Arizona, SAD), Gottfried Küenzlen (München, Njemačka), Marek Mikuš (Halle, Njemačka), Maria de Nazaré Oliveira Roca (Lisabon, Portugal), Ksenija Petovar (Beograd, Srbija)