Izdavaštvo

Časopis Sociologija i prostor

O časopisu

Facebook

Časopis za istraživanje prostornog i sociokulturnog razvoja

Sociologija sela

Sociologiju sela pokrenula je skupina mladih zagrebačkih ruralnih sociologa i agrarnih ekonomista, kasnije prozvanih zagrebačkom ruralnosociologijskom školom, u srpnju 1963. godine, odmah po formiranju Odjela za sociologiju sela ondašnjeg Agrarnog instituta. Od 1973. godine njen izdavač je Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Sociologija sela je bio jedan od rijetkih specijaliziranih časopisa iz ruralne sociologije u svijetu i najstariji hrvatski sociologijski časopis. Reflektirala je osnovne probleme hrvatskog sela i poljoprivrede te sudjelovala u razvitku ruralne sociologije. To je primarni znanstveni časopis koji objavljuje izvorne znanstvene i stručne radove domaćih i stranih autora iz ruralne sociologije i srodnih disciplina, te prikaze stranih i domaćih časopisa, skupova i knjiga. Časopis je imao i dvije povremene rubrike: Iz naše ruralne prošlosti i Naš prijevod. U potonjoj su se objavljivali članci najznačajnijih svjetskih ruralnih sociologa ili rezultati važnijih ruralnosociologijskih istraživanja.

Od 1998. godine koncepcija časopisa je dorađena, a profil definiran problemski pa je Sociologija sela dobila podnaslov Časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnog razvoja, te počela objavljivati radove iz sociologije i srodnih znanstvenih polja i disciplina. Izlazi kao tromjesečnik i dosad je objavljeno 169 brojeva.

Sociologija i prostor

Od 2007. godine, nakon 43 godine izlaženja, Sociologija sela (s brojem 175 (1) 2007) mijenja naslov u SOCIOLOGIJA I PROSTOR. Razlog tomu je taj što je sadržaj časopisa s vremenom sve manje odgovarao njegovu nazivu, a sam naziv je demotivirao za suradnju potencijalni širi krug suradnika iz drugih područja sociologije te drugih znanstvenih disciplina. Stoga je Uredništvo časopisa zaključilo da je promjena naziva ne samo svrsishodna nego i nužna za nastavak njegova uspješnog izlaženja. U prilog promjeni naziva govorile su i činjenice vezane uz promjene samoga sela – povezivanje sela s drugim tipovima naselja; heterogenizacija seoske socijalne strukture iznutra i izvana; promjene u tipu rada, kulture, izgleda sela; globalizacija cijeloga prostora i interakcija tipova naselja (mreža) te činjenica da svjetska literatura tretira globalno – lokalno kao jedno i povezano. Također, rastao je broj istraživanja i tekstova iz područja urbane sociologije i sociologije prostora uopće. Novi naziv, Sociologija i prostor poziv je na suradnju širem krugu potencijalnih suradnika, jer su sociološke analize pojedinih segmenata društva (obrazovanje, znanje, religija, mladi, rod, kultura…) vezane i uz prostornu dimenziju. Selo i dalje ostaje temom časopisa, pa pozivamo stare i nove suradnike koji se bave selom da i dalje pišu tekstove za Sociologiju i prostor.

Baze u kojima se časopis indeksira su:

  • Scopus
  • SocINDEX (EBSCO)
  • Proquest Social Science Premium Collection, Sociology Collection