Izdavaštvo

Časopis Sociologija i prostor

2022

Vol. 60 No. 2 (224)

Ankica Marinović, Lana Peternel: Uvodnik

Nevena Škrbić Alempijević, Valentina Gulin Zrnić: Rijeka 2020: resemantizacija gradskog identiteta kulturom

Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Filip Užarević: Religioznost i socijalni kapital u mediteranskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj

Toni Popović, Renata Relja, Tea Gutović: Prilozi raspravi o brodu kao totalnoj instituciji: anketno istraživanje dalmatinskih pomoraca

Jelena Puđak, Anita Bušljeta Tonković, Marko Kovačić: Analiza uloge organizacija mladih i za mlade na ruralnim prostorima Hrvatske kroz teoriju neoendogenog razvoja: studija slučaja na primjerima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji

Mateo Žanić, Ivana Bendra, Ines Milanković: Budi odgovoran, ostani doma! Značenje doma za mlade Vukovarce u vremenu pandemije COVID-19

Hrvoje Šlezak: Kamo su nestali Romi? Promišljanje o prvim rezultatima popisa 2021. na primjeru usporedbe prirodnog i ukupnog kretanja broja stanovnika romskih naselja Parag i Piškorovec u Međimurskoj županiji

Danijel Vojak, Filip Tomić: Povijesno-demografska obilježja romskog stanovništva na sisačko-banovinskom području od 1890. do 1910.

Lidija Tepeš Golubić: Germanizmi u medijskom prostoru

Mirjana Adamović, Dunja Potočnik: Zabrinjava me budućnost i razmišljam o odlasku: Usporedba migracijskih aspiracija mladih iz Hrvatske i jugoistočne Europe

Ankica Marinović: In memoriam Milanu Župančiću (1941. – 2022.)

Ankica Marinović: In memoriam Ognjenu Čaldaroviću (1947. – 2022.)

Željka Tonković: Poziv na predaju sažetaka za tematski broj „Nova javna kultura i prostori društvenosti“

Vol. 60 No. 1 (223)

Ankica Marinović, Lana Peternel: Uvodna riječ / Poziv za posebni broj SIP-a o Ukrajini u 2023.
Invitation for authors’ contributions to the journal’s special issue triggered by the war in Ukraine
Запрошення авторам долучитися до спеціального випуску журналу присвяченого війні в Україні
Приглашаем авторов на спецвыпуск журнала, посвященный войне на Украине

Vjeran Katunarić: Propast carstva 2.0: Prilog kulturno-historijskoj sociologiji prostora

Mirko Petrić, Inga Tomić-Koludrović, Željka Zdravković, Predrag Cvetičanin, Adrian Leguina: Klasa u suvremenom hrvatskom društvu: postbourdieuovska analiza

Ivana Šagovnović, Igor Stamenković, Damir Demonja: Razmišljate li zeleno kada ste na turističkoj destinaciji? Učinak sociodemografskih karakteristika turista u predviđanju percepcije zelene ambalaže i brendiranja, ekoloških stavova i ponašanja

Sara Ursić, Rašeljka Krnić: Prostori doma – kultura stanovanja kao sociološki koncept

Milica Resanović: Književna sfera kao izvorište identiteta grada

Dragutin Babić: Česi u Požeštini (Bjeliševac, Kaptol): socijalna integracija i asimilacija

Dejan Gluvačević, Hrvoje Periša: Stavovi lokalnog stanovništva o kulturno-povijesnoj baštini kao nositelju identiteta destinacije – primjer Općine Nuštar

Anamaria Klasić: Daniel Baldwin Hess, Tiit Tammaru i Maarten van Ham (ur.) Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges

Mateo Žanić: Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković (ur.) Povremeno živjeti drugdje. Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj

Ankica Marinović: In memoriam Nikoli Dugandžiji (1933. – 2022.)

Ankica Marinović: In memoriam Svetozaru Livadi (1928. – 2021.)

Anđelina Svirčić Gotovac: In memoriam Anđelki Šajković (1953. – 2022.)

2021

Vol. 59 No. 3 (222)

Ankica Marinović, Lana Peternel: Sve se promijenilo

Damir Jugo, Božo Skoko, Mario Petrović: Krizno komuniciranje u Hrvatskoj 2020.: izvori informacija, povjerenje u institucije i meka moć država

Ivan Pakozdi, Hrvoje Jakopović, Karlo Kanajet: Virtualni sastanci tijekom pandemije bolesti COVID-19: komunikacijski obrasci i prakse u poduzećima u Hrvatskoj

Pero Maldini: Demokracija u doba pandemije: građanska i ljudska prava i izbor između slobode i sigurnosti

Ivana Matić, Draženka Stančić: Što smo naučili u/o nastavi na daljinu?

Lana Domšić, Barbara Franić, Mirna Perić: Muzeji od doma: digitalne aktivnosti hrvatskih muzeja tijekom pandemije bolesti COVID-19

Lana Domšić, Barbara Franić, Lucija Marjanović: Internetske izvedbene umjetnosti u doba pandemije: nužno zlo ili nova kulturna praksa?

Rebeka Danijela Vlahov Golomejić, Tomislav Rastovski, Damir Butković: Razvoj komunikacijskih i timskih elemenata kompetencija za upravljanje projektima u virtualnom okruženju

Dejan Bodul, Marko Tomljanović: O budućnosti umirovljenika u post-pandemijskoj Hrvatskoj: može li potrošački stečaj biti jedno od rješenja?

Ksenija Butorac, Davor Solomun: Kriminalitet u ozračju pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj

Izidora Marković Vukadin, Marija Mustać, Lidija Nujić, Karmen Fio Firi, Jasminka Martinjak, Zrinka Marušić, Maja Baniček: Važnost znanstveno utemeljenih činjenica u kriznom komuniciranju: Dokazi iz zagrebačkog i petrinjskog potresa

Lana Ciboci Perša, Tomislav Levak, Adrian Beljo: Kritičko vrednovanje dezinformacija u medijima unutar formalnog obrazovnog sustava u vrijeme pandemije koronavirusa

Zdeslav Milas, Dorotea Milas: Preispitivanje interne komunikacije u visokom obrazovanju u ozračju bolesti COVID-19: smjernice za budućnost

Vol. 59 No. 2 (221)

Ankica Marinović, Lana Peternel: Nepoznati obzori poznatih prostora

Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar Gamberožić, Mirjana Adamović: Obnova zagrebačkog Donjeg grada nakon potresa iz perspektive stanara

Jelena Puđak: Kako se environmentalisti nose s (još jednom) globalnom krizom: otpornost, ranjivost i intersekcijske krize

Hrvoje Grofelnik, Marko Miočić, Tomislav Golubić: Osjetljivost gimnazijalaca na svjetlosno onečišćenje u Republici Hrvatskoj

Mirjana Radetić – Paić, Jasna Kudek Mirošević, Sandra Kadrum: Razlike u podložnosti vršnjačkom pritisku studenata u različitim mjestima studiranja

Helena Pupak, Tijana Trako Poljak: Iskustva mladih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstvenika (OPG-ovaca) u Bjelovarskobilogorskoj i Požeško-slavonskoj županiji

Tihana Kuzmić, Bruno Šimac, Tijana Trako Poljak: Za ili protiv života na selu? Stavovi visokoobrazovanih mladih ljudi o životu u hrvatskim ruralnim područjima

Karlo Mak, Martina Jakovčić: Geografija nemjesta; analiza Arena Centra u Zagrebu (makrorazina)

Nika Đuho, Maja Golubić, Karlo Tukša: (Pre)živjeti unutar dubrovačke stare jezgre – priča o Gradu iz perspektive lokalnog stanovništva

Martina Čoko, Ivana Brstilo Lovrić: Subjektivno iskustvo mjesta i nemjesta na primjeru istraživanja Kuglane i McDonald’sa u Karlovcu

Ankica Marinović: Vlatka Dugački, Lana Peternel i Filip Škiljan: Nestala naselja u Republici Hrvatskoj (povijesno-demografsko-antropološke perspektive)

Ankica Marinović: In memoriam Antunu Petaku (1940. – 2021.)

Vol. 59 No. 1 (220)

Saša Puzić: Kultura, habitus, identitet: rasprava o pretpostavkama politike priznavanja

Josip Ježovita, Erik Brezovec, Lucija Mihaljević: Mogućnosti primjene tehnologije GPS-a u sociološkim istraživanjima

Nediljko Ralica, Ante Blaće: Prilog proučavanju razvoja i značenja ruralnog turizma u Općini Šestanovac

Toni Popović: Utjecaj zagušenosti prometom na kvalitetu života stanovništva Omiša

Filip Škiljan, Barbara Riman: Identitet Slovenaca u Zagrebu

Danijel Vojak: Nikola Rašić, Danijela Lucić, Branka Galić i Nenad Karajić: Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: identitet, socijalna distanca i iskustvo diskriminacije

Vol. 59 No. 219

Ankica Marinović, Lana Peternel: Svi smo se zarazili

Saša Božić: Lanci interakcijskih rituala i održivost zatvaranja, karantena, „socijalnog distanciranja“ i izolacije za vrijeme pandemije COVID-19

Pavle Milenković, Alpar Lošonc: Autofagija kapitalizma. Pandemijska kriza između prirode i društva

Vladimir Ajzenhamer, Vanja Rokvić: Kada publika postane sekuritizujući akter: Promena bezbednosne paradigme u vreme pandemije COVID-19

Marta Zorko, Josip Lučev: Geografski uzorci i geoekonomsko promišljanje pandemijskih posljedica: stare geopolitičke “igre” globalnog post-COVID poretka

Dragan Bagić, Adrijana Šuljok: „Stavi masku i odmakni se“ – istraživanje determinanti protektivnog ponašanja od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj

Teo Matković, Marko Lucić: Svi u istom čamcu? Razlike u iskustvu zaposlenosti i rizicima tijekom prvog vala pandemije COVID-19 u Hrvatskoj

Branko Ančić, Dražen Cepić: Tko su antimaskeri u Hrvatskoj? Prilog istraživanju antimaskerske reakcije tijekom pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj

Jaka Primorac: Izgubljeni prihodi i pronađena solidarnost: utjecaj prvog vala pandemije bolesti COVID-19 na kulturni sektor u jugoistočnoj Europi

Marija Brajdić Vuković, Karin Doolan: Očaj i sreća u doba nesreće: raznolikost ženskih doživljaja karantene za vrijeme COVID-19 pandemije

Dan Podjede: Obnavljanje etnografije u doba krize COVID-19

Franka Zlatić: Liminalni identiteti i transnacionalni prostori u doba pandemije bolesti COVID-19

Željko Heimer: Epidemijska veksilologija – uporaba zastava u kontroli i prevenciji širenja zaraznih bolesti