Izdavaštvo

Časopis Sociologija i prostor

2024

Vol. 62 No. 1 (229)

Edgar Buršić, Sanja Sekelj, Donato Ricci, Davor Mišković: Umrežavanje upornim nastojanjima: studija slučaja o položaju i razvoju mreže Klubtura

Saša Poljanec-Borić, Jordi Datzira Masip: Kultura otkaza i baština iz perspektive proširenja EU-a na Jugoistočnu Europu

Sanja Iguman, Ivan Nišavić: Antički polis kao plodno tlo za promišljanje suvremenih ugodnih prostora

Karla Puškadija, Danijel Baturina: Doprinos civilnog društva kvaliteti života osoba u starijoj životnoj dobi u gradu Zagrebu

Filip Škiljan, Marina Perić Kaselj, Matijas Baković: Suživot Hrvata i Slovenaca uz srednji tok Kupe na hrvatsko-slovenskoj granici

Denis Jurković: Slobodno vrijeme i međukulturna osjetljivost studenata učiteljskih studija

Rok Smrdelj, Blaž Lenarčič: Kad se svjetovi sudare: Društvenost između fizičkog i kibernetičkog prostora tijekom pandemije COVID-19

Vanja Lončarić, Vida Senci, Lidija Tepeš Golubić: Ako nije na Facebooku, nije se dogodilo: Dinamika i utjecaj društvenih mreža

Ivona Grgurinović: „Nas je šuma odgojila“: Politička šuma i rad u Drežnici

Krešimir Žažar, Vladimir Ivanović, Tijana Trako Poljak: „Lijepo je doći tu na par dana, ali je živjeti teško…“ – razvojni potencijali i prepreke ruralnih naselja Gorskoga kotara i sjevernodalmatinskih otoka iz perspektive stanovnika

Dragan Markovina: Dvadeset godina bez Stipe Šuvara

2023

Vol. 61 No. 3 (228)

Lana Peternel: Dijalog vremena i prostora 60 godina časopisa Sociologija i prostor (SIP) i ususret 60 godina Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ)

Branko Ančić, Tomislav Cik, Goran Grdenić, Ninoslav Holjevac, Matija Zidar: Energetska tranzicija između obećanja i stvarnosti – pogled s europske poluperiferije

Marija Brajdić Vuković: Narativi o prekarnosti profesionalne socijalizacije hrvatskih znanstvenica u istraživačku profesiju

Teo Matković: Informiranost, prepreke i iskustvo sudjelovanja u obrazovanju odraslih u Hrvatskoj: sociodemografske nejednakosti

Iva Odak, Branislava Baranović, Nikola Baketa: „Podigneš svoje dokumente i odeš“: kvalitativna analiza iskustava osoba koje su odustale od studija

Dunja Potočnik: Elementi formalne potpore omladinskim radnicima u Hrvatskoj

Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić: Spašavajući Crvenkapicu: Kvalitativno istraživanje roditeljske konstrukcije uloge za uključenost u obrazovanje djece

Vlasta Ilišin: In memoriam Vjeranu Katunariću (1949. – 2023.)

Vol. 61 No. 2 (227)

Željka Tonković: Uvodnik - Nova javna kultura i prostori društvenosti

Nikola Tomašegović, Kruno Kardov: Kulturni centri i paradigme moderne kulturne politike u Hrvatskoj

Kruno Kardov, Anamaria Klasić, Jelena Ostojić: Naslijeđeni, važni i nevidljivi: uloga zagrebačkih kulturnih centara izvan okvira kulturne politike

Ana Žuvela, Željka Tonković: Između strukturnih ograničenja i razvojnih mogućnosti: studija slučaja kulturnih centara u Republici Hrvatskoj

Dejana Bouillet, Sanja Brajković: Zadovoljstvo odgojitelja i učitelja osnovne škole nastojanjima obrazovnog sustava u izjednačavanju obrazovnih mogućnosti

Saša Puzić, Josip Šabić, Iris Marušić: Neke odrednice samoefikasnosti srednjoškolskih nastavnika za poučavanje u socio-kulturno heterogenim razredima

Željka Tonković, Sven Marcelić, Krešimir Krolo: Tko su mladi volonteri? Uloga vrijednosti i političke participacije u objašnjenju volonterske motivacije

Mina Petrović, Jelena Pešić: Potencijali i prepreke za transnacionalizaciju suvremenih ekoloških borbi u Srbiji

Luka Antonina: Željka Tonković, Krešimir Krolo, Ana Žuvela - Kultura (bez) zajednice: Prema društvenokulturnom centru u Zadru

Vol. 61 No. 1 (226)

Mirjana Adamović, Anja Gvozdanović, Dunja Potočnik: Socioekonomski i rodni aspekti rizičnih ponašanja mladih u Hrvatskoj

Manuel Carlos Silva, Sheila Khan, Rui Vieira Cruz: (Polu)-skriveni i manifestni transkripti u načinima življena i stanovanja: četvrt ‘društvenog stanovanja’ u Andorinhasu, Braga-Portugal

Ivana Pikić Jugović, Dora Petrović, Iris Marušić: Medijacijska uloga osobina ličnosti i rodnih uloga u povezanosti roda i empatije kod budućih nastavnica i nastavnika

Maja Mijatov Ladičorbić, Aleksandra Dragin, Vladimir Stojanović, Lazar Lazić, Bogdan Janjušević, Adam Carmer, Brooke Hansen: Želimo li biti uključeni? Promicanje turizma i industrijske baštine Nijemaca u Vojvodini

Iva Odak, Iris Marušić, Jelena Matić Bojić, Saša Puzić, Hrvoje Bakić, Nina Eliasson, Barbara Gasteiger Klicpera, Katinka Gøtzsche, Ana Kozina, Iva Perković, Nina Roczen, Gina Tomé, Manja Veldin: Socijalne i emocionalne kompetencije učitelja: Temelj za socijalno i emocionalno učenje u školama

Marica Marinović Golubić, Suzana Sakić, Lynette Šikić-Mićanović: Od slobodne do prisilne – istraživanje mobilnosti osoba u iskustvu beskućništva

Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić, Anita Penić Jurković: Kad se susretnu potresi i pandemija COVID-19: Utjecaj istovremenih kriza na psihološko funkcioniranje adolescenata u završnim razredima srednjoškolskog obrazovanja

Danijel Baturina, Gojko Bežovan, Lidija Pavić-Rogošić: Analiza mogućnosti i ograničenja djelovanja LAGova u Hrvatskoj

Vesna Trut, Endica Radić Hozo, Boris Milavić: Odrednice stavova prema ženama u vojsci

Aleksandar Vukić, Marina Perić Kaselj, Filip Škiljan: Znanje o društvenom prostoru – motivi i namjere mladih za migriranje unutar Europske unije

Vanja Dergić: Elena Omelčenko (Ur.) - Youth in Putin´s Russia