Izdavaštvo

Časopis Sociologija i prostor

2023

Vol. 61 No. 2 (227)

Željka Tonković: Uvodnik - Nova javna kultura i prostori društvenosti

Nikola Tomašegović, Kruno Kardov: Kulturni centri i paradigme moderne kulturne politike u Hrvatskoj

Kruno Kardov, Anamaria Klasić, Jelena Ostojić: Naslijeđeni, važni i nevidljivi: uloga zagrebačkih kulturnih centara izvan okvira kulturne politike

Ana Žuvela, Željka Tonković: Između strukturnih ograničenja i razvojnih mogućnosti: studija slučaja kulturnih centara u Republici Hrvatskoj

Dejana Bouillet, Sanja Brajković: Zadovoljstvo odgojitelja i učitelja osnovne škole nastojanjima obrazovnog sustava u izjednačavanju obrazovnih mogućnosti

Saša Puzić, Josip Šabić, Iris Marušić: Neke odrednice samoefikasnosti srednjoškolskih nastavnika za poučavanje u socio-kulturno heterogenim razredima

Željka Tonković, Sven Marcelić, Krešimir Krolo: Tko su mladi volonteri? Uloga vrijednosti i političke participacije u objašnjenju volonterske motivacije

Mina Petrović, Jelena Pešić: Potencijali i prepreke za transnacionalizaciju suvremenih ekoloških borbi u Srbiji

Luka Antonina: Željka Tonković, Krešimir Krolo, Ana Žuvela - Kultura (bez) zajednice: Prema društvenokulturnom centru u Zadru

Vol. 61 No. 1 (226)

Mirjana Adamović, Anja Gvozdanović, Dunja Potočnik: Socioekonomski i rodni aspekti rizičnih ponašanja mladih u Hrvatskoj

Manuel Carlos Silva, Sheila Khan, Rui Vieira Cruz: (Polu)-skriveni i manifestni transkripti u načinima življena i stanovanja: četvrt ‘društvenog stanovanja’ u Andorinhasu, Braga-Portugal

Ivana Pikić Jugović, Dora Petrović, Iris Marušić: Medijacijska uloga osobina ličnosti i rodnih uloga u povezanosti roda i empatije kod budućih nastavnica i nastavnika

Maja Mijatov Ladičorbić, Aleksandra Dragin, Vladimir Stojanović, Lazar Lazić, Bogdan Janjušević, Adam Carmer, Brooke Hansen: Želimo li biti uključeni? Promicanje turizma i industrijske baštine Nijemaca u Vojvodini

Iva Odak, Iris Marušić, Jelena Matić Bojić, Saša Puzić, Hrvoje Bakić, Nina Eliasson, Barbara Gasteiger Klicpera, Katinka Gøtzsche, Ana Kozina, Iva Perković, Nina Roczen, Gina Tomé, Manja Veldin: Socijalne i emocionalne kompetencije učitelja: Temelj za socijalno i emocionalno učenje u školama

Marica Marinović Golubić, Suzana Sakić, Lynette Šikić-Mićanović: Od slobodne do prisilne – istraživanje mobilnosti osoba u iskustvu beskućništva

Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić, Anita Penić Jurković: Kad se susretnu potresi i pandemija COVID-19: Utjecaj istovremenih kriza na psihološko funkcioniranje adolescenata u završnim razredima srednjoškolskog obrazovanja

Danijel Baturina, Gojko Bežovan, Lidija Pavić-Rogošić: Analiza mogućnosti i ograničenja djelovanja LAGova u Hrvatskoj

Vesna Trut, Endica Radić Hozo, Boris Milavić: Odrednice stavova prema ženama u vojsci

Aleksandar Vukić, Marina Perić Kaselj, Filip Škiljan: Znanje o društvenom prostoru – motivi i namjere mladih za migriranje unutar Europske unije

Vanja Dergić: Elena Omelčenko (Ur.) - Youth in Putin´s Russia

2022

Vol. 60 No. 3 (225)

Benjamin Perasović, Anja Gvozdanović: Mladi u suvremenoj Hrvatskoj: Kulturno nasljeđe, identiteti, participacija

Marko Mustapić, Goran Milas, Vanja Dergić: Kulturna participacija, kulturna socijalizacija i prijenos kulture među hrvatskim adolescentima

Tomislav Pavlović, Ines Sučić, Marina Maglić: Stavovi hrvatskih srednjoškolaca prema etničkim manjinama: uloga multikulturnosti, socijalnog identiteta i škole

Marina Maglić, Tomislav Pavlović, Renata Franc: Mladi i klimatske promjene: osviještenost i namjere ponašanja

Dino Vukušić, Rašeljka Krnić, Vanja Dergić: Kulturne prakse mladih u javnom prostoru – etnografija ansambla JeboTon

Dino Vukušić, Ivan Hrstić: Navijanje kao emocionalna praksa – Bad Blue Boysi i Futsal Dinamo

Benjamin Perasović, Rašeljka Krnić, Marina Maglić: Kultura, identitet i kulturna participacija među srednjoškolcima u Hrvatskoj

Ivana Pikić Jugović, Branislava Baranović: Kako studenti i studentice biraju studije? Kvalitativno istraživanje motivacijskih, rodnih i kontekstualnih čimbenika odabira

Anđelina Svirčić Gotovac, Ankica Marinović: In memoriam Branimiru Krištofiću Fungiju (1954. – 2022.)

Vol. 60 No. 2 (224)

Ankica Marinović, Lana Peternel: Uvodnik

Nevena Škrbić Alempijević, Valentina Gulin Zrnić: Rijeka 2020: resemantizacija gradskog identiteta kulturom

Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić, Filip Užarević: Religioznost i socijalni kapital u mediteranskoj i kontinentalnoj Hrvatskoj

Toni Popović, Renata Relja, Tea Gutović: Prilozi raspravi o brodu kao totalnoj instituciji: anketno istraživanje dalmatinskih pomoraca

Jelena Puđak, Anita Bušljeta Tonković, Marko Kovačić: Analiza uloge organizacija mladih i za mlade na ruralnim prostorima Hrvatske kroz teoriju neoendogenog razvoja: studija slučaja na primjerima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji

Mateo Žanić, Ivana Bendra, Ines Milanković: Budi odgovoran, ostani doma! Značenje doma za mlade Vukovarce u vremenu pandemije COVID-19

Hrvoje Šlezak: Kamo su nestali Romi? Promišljanje o prvim rezultatima popisa 2021. na primjeru usporedbe prirodnog i ukupnog kretanja broja stanovnika romskih naselja Parag i Piškorovec u Međimurskoj županiji

Danijel Vojak, Filip Tomić: Povijesno-demografska obilježja romskog stanovništva na sisačko-banovinskom području od 1890. do 1910.

Lidija Tepeš Golubić: Germanizmi u medijskom prostoru

Mirjana Adamović, Dunja Potočnik: Zabrinjava me budućnost i razmišljam o odlasku: Usporedba migracijskih aspiracija mladih iz Hrvatske i jugoistočne Europe

Ankica Marinović: In memoriam Milanu Župančiću (1941. – 2022.)

Ankica Marinović: In memoriam Ognjenu Čaldaroviću (1947. – 2022.)

Željka Tonković: Poziv na predaju sažetaka za tematski broj „Nova javna kultura i prostori društvenosti“

Vol. 60 No. 1 (223)

Ankica Marinović, Lana Peternel: Uvodna riječ / Poziv za posebni broj SIP-a o Ukrajini u 2023.
Invitation for authors’ contributions to the journal’s special issue triggered by the war in Ukraine
Запрошення авторам долучитися до спеціального випуску журналу присвяченого війні в Україні
Приглашаем авторов на спецвыпуск журнала, посвященный войне на Украине

Vjeran Katunarić: Propast carstva 2.0: Prilog kulturno-historijskoj sociologiji prostora

Mirko Petrić, Inga Tomić-Koludrović, Željka Zdravković, Predrag Cvetičanin, Adrian Leguina: Klasa u suvremenom hrvatskom društvu: postbourdieuovska analiza

Ivana Šagovnović, Igor Stamenković, Damir Demonja: Razmišljate li zeleno kada ste na turističkoj destinaciji? Učinak sociodemografskih karakteristika turista u predviđanju percepcije zelene ambalaže i brendiranja, ekoloških stavova i ponašanja

Sara Ursić, Rašeljka Krnić: Prostori doma – kultura stanovanja kao sociološki koncept

Milica Resanović: Književna sfera kao izvorište identiteta grada

Dragutin Babić: Česi u Požeštini (Bjeliševac, Kaptol): socijalna integracija i asimilacija

Dejan Gluvačević, Hrvoje Periša: Stavovi lokalnog stanovništva o kulturno-povijesnoj baštini kao nositelju identiteta destinacije – primjer Općine Nuštar

Anamaria Klasić: Daniel Baldwin Hess, Tiit Tammaru i Maarten van Ham (ur.) Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges

Mateo Žanić: Geran-Marko Miletić, Krešimir Peračković (ur.) Povremeno živjeti drugdje. Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj

Ankica Marinović: In memoriam Nikoli Dugandžiji (1933. – 2022.)

Ankica Marinović: In memoriam Svetozaru Livadi (1928. – 2021.)

Anđelina Svirčić Gotovac: In memoriam Anđelki Šajković (1953. – 2022.)