Suradnja i konferencije

Suradnja

Institucionalna suradnja

Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti

 • Centar za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja (IOOR) – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 • DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
 • FSO – Forum za slobodu odgoja
 • NEPC – Network of Education Policy Centers
 • Zelena Akcija / Friends of the Earth Croatia
 • Grupa 22
 • Heinrich Böll Stiftung Hrvatska
 • IPE – Institut za političku ekologiju
 • University College Cork, Irska

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja

 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Ekonomski institut Zagreb
 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakulteti Sveučilišta u Beogradu i Novom Sadu, Srbija
 • Institut za migracije i narodnosti – IMIN
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Urbanistički inštitut u Ljubljani, Slovenija

Centar za istraživanje znanosti i prostora

 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Ekonomski institut Zagreb
 • European Network for Housing Research (ENHR)
 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Filozofski fakulteti Sveučilišta u Beogradu i Novom Sadu, Srbija
 • Institut za migracije i narodnosti – IMIN
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Urbanistički inštitut u Ljubljani, Slovenija

Centar za omladinska i rodna istraživanja

Znanstvene i visokoškolske ustanove

 • Sveučilište u Zagrebu (Fakultet političkih znanosti i Filozofski fakultet)
 • Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet)
 • University of Turin (Research Center for Women’s and Gender Studies – CIRSDe)
 • University of Minnesota (School of Social Work – Youth Studies Program)
 • University of South Wales
 • Univerzitet u Sarajevu (Centar za ljudska prava)
 • Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede)
 • Mirovni inštitut
 • Filozofski fakultet Banja Luka
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Filozofski fakultet Sv. Ćirila i Metoda iz Skoplja

Tijela nacionale i lokalne vlasti

 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Savjet za mlade Vlade RH
 • Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
 • Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
 • Gradski ured za mlade Grada Zagreba
 • Gradski ured za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom Grada Zagreba
 • Savjet mladih Grada Zagreba
 • Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Partnerstvo Europske komisije i Vijeća Europe u području mladih

Organizacije civilnog društva

 • Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo
 • Zaklada Friedrich Ebert
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Centar za mirovne studije
 • GONG
 • Forum za slobodu odgoja
 • Hrvatsko debatno društvo
 • Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI)
 • Ženska soba
 • Žene u crnom (Srbija)
 • Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena (BiH)
 • UMKI
 • The Portugal Entrepreneurship Education Platform
 • South Eastern European Youth Network (BiH)
 • Mreža fondacija Otvoreno društvo