Suradnja i konferencije

Suradnja

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Mreža centara za obrazovne politike

Mreža centara za obrazovne politike (eng. NEPC) je međunarodno nevladino udruženje organizacija posvećenih razvoju obrazovnih politika. Misija NEPC-a je ojačati lokalnu i regionalnu ekspertizu kako bi se promicale participatorne i istraživački utemeljene obrazovne politike te zagovarale vrijednosti otvorenoga društva u obrazovanju na međunarodnoj razini. NEPC je predan promicanju demokratizacije i socijalne uključenosti u obrazovanju te obrazovanja za održivost.
NEPC je osnovan 2006. kao formalna mreža centara za obrazovne politike, ali je zapravo započeo s radom puno ranije. NEPC se razvio iz neformalne grupe pojedinaca iz različitih zemalja čije su obrazovne organizacije prethodno surađivale s Institutom otvoreno društvo te su tako zajednički došli na ideju osnovati mrežu organizacija posvećenih razvoju obrazovnih politika. NEPC je nastao iz te neformalne grupe entuzijasta koji su dijelili zajedničke vrijednosti utemeljene na uvjerenju da je obrazovna promjena ključ svake društvene promjene i zalog bolje budućnosti za sve. Mreža je otada evoluirala kroz brojne razvojne faze koji uključuju procese refleksije, rasprave, komunikacije, djelovanja, uspjeha, a ponekad i neuspjeha.
IDIZ, ili preciznije njegova pod-jedinica Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) član je NEPC-a od samih početaka mreže, i sudjelovao je u brojnim projektima i redovnim aktivnostima NEPC-a, te pružao stručno savjetovanje u nekoliko zajedničkih pothvata.

Međunarodno sociološko udruženje

International Sociological Association (ISA) jedno je od najuglednijih međunarodnih udruženja za sociološka istraživanja, a osnovano je 1949. godine na poticaj UNESCO-ovog Odjela za društvene znanosti. S ciljem povezivanja i razmjene najnovijih spoznaja u području sociologije, ISA okuplja više od 5000 pojedinaca i organizacija iz čitavog svijeta (167 zemalja). ISA-ine aktivnosti kojima se ostvaruju zadani ciljevi uključuju uspostavljanje osobnih i institucionalnih kontakata, međunarodnu diseminaciju znanja, poticanje međunarodne suradnje u zajedničkim istraživačkim projektima, razmjenu ideja i mišljenja na konferencijama u organizaciji ISA-e te pristup međunarodnim znanstvenim publikacijama. ISA je izdavač uglednih časopisa Current Sociology i International Sociology te biblioteke SAGE Studies in International Sociology (SSIS).
Više informacija o ISA-i nalazi se na mrežnoj stranici: https://www.isa-sociology.org/en.

Europsko sociološko društvo

Od početka 2015. godine Institut za društvena istraživanja u Zagrebu primljen je u Europsko sociološko društvo (ESA). Ova prestižna organizacija okuplja institucije i pojedince koji se u svom radu bave temama iz sociologije te promiče struku potičući međunarodnu razmjenu ideja. Europa trenutno prolazi kroz razdoblje velikih promjena, a sociologija može uvelike doprinijeti raspravama na europskoj razini i daljnjem razvoju. Europsko sociološko društvo u tom smislu ima važnu ulogu u organiziranju rasprava o Europi i prepoznavanju razvojnih prioriteta. ESA je osnovana 1992. godine, a trenutačno broji preko 2000 članova te se profilirala kao platforma za afirmaciju sociologije i raspravu o različitim društvenim pitanjima. Aktivnosti Europskog sociološkog društva uključuju organizaciju konferencija, radionica za mlađe istraživače, izdavanje publikacija iz područja sociologije te pružanje mogućnosti za umrežavanje s partnerima za prijavu međunarodnih projekata.
Za više o organizaciji posjetite službenu stranicu Europskog sociološkog društva – https://www.europeansociology.org/.

Europsko udruženje za obrazovna istraživanja

IDIZ, odnosno njegova sastavnica Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) je u rujnu 2015. godine, kao jedan od osnivača Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja, nacionalne udruge u području odgoja i obrazovanja, postao članom Europskog udruženja za obrazovna istraživanja (European Educational Research Association – EERA). Ovo je europsko udruženje osnovano 1994. godine, a danas okuplja preko 30 nacionalnih i regionalnih znanstvenih udruženja i institucija u području obrazovanja. EERA djeluje s ciljem jačanja suradnje među znanstvenicima u području obrazovanja u Europi, unapređivanja komunikacije između znanstvenika i znanstvenih institucija s tijelima Europske unije, Vijećem Europe, OECD-om i UNESCO-om, unapređivanja komunikacije i suradnje između znanstvenih udruženja i institucija u Europi te učinkovitije diseminacije rezultata istraživanja.
Članstvo u EERA-i omogućava bolju vidljivost nacionalnih udruženja, poput Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja, u međunarodnom istraživačkom prostoru te doprinosi razvijanju partnerstava i umrežavanju s kolegama i institucijama iz drugih europskih zemalja.
Više informacija o EERA-i može se naći na mrežnoj stranici: https://www.eera-ecer.de/.

Europski konzorcij za sociološka istraživanja

Od veljače 2022. godine IDIZ se pridružio Europskom konzorciju za sociološka istraživanja (European Consortium for Sociological Research), udruženju vodećih europskih istraživačkih instituta i sveučilišnih odsjeka u području sociologije. Europski konzorcij za sociološka istraživanja je neprofitna, znanstvena i strukovna organizacija koja promovira teorijski utemeljena empirijska istraživanja u području sociologije. Konzorcij organizira godišnje konferencije i škole za doktorske studente. Nudi stipendije za studijske boravke doktorskih studenata, kao i godišnju nagradu za najbolju doktorsku disertaciju među kandidatima iz institucija članica Konzorcija. Također, financira tematske konferencije i događaje umrežavanja. Službeni znanstveni časopis Konzorcija je The European Sociological Review (ESR).
Više o ECSR: https://ecsrnet.eu/.

European Network for Housing Research (ENHR)

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i  Centar za istraživanje znanosti i prostora (CIZIP), postali su  krajem 2021. godine članom Europske mreže za stambena istraživanja (ENHR) pri fakultetu Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology (Nizozemska), a članstvo traje tri godine. Mreža je osnovana 1988. godine s ciljem pružanja organizacijske platforme za institucije i pojedince u Europi, ali i izvan nje, koji su aktivno uključeni u istraživanja stanovanja i stambenih politika. CIZIP i Institut aktivno su uključeni u ENHR mrežu s HRZZ projektom pod nazivom Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske, a voditeljica i četvoro suradnika članovi su mreže. ENHR trenutno broji oko 700 članova koji predstavljaju gotovo svaku državu Europe i priličan broj neeuropskih država. Također, mreža nudi platformu za aktivnost oko 25 radnih grupa, okuplja aktivnu mrežu doktorskih studenata, organizira svake godine veliku međunarodnu konferenciju te podupire održavanje manjih konferencija i seminara tijekom godine. Više o mreži ENHR možete saznati na poveznici: https://enhr.net/.

International Public Policy Association

Počevši od 2022. godine IDIZ je član međunarodnog udruženja International Public Policy Association (IPPA). IPPA teži međunarodnoj razmjeni znanja o javnim politikama, kao doprinosu internacionalizaciji toga područja. Cilj mreže je jačanje međunarodne suradnje između akademskih ustanova koje sadrže i tzv. policy komponentu, odnosno koje nalaze svojih istraživanja nastoje ugraditi u javne politike. U svemu navedenom, neizostavna je komponenta prijenos znanja između stručnjaka za javne politike i studenata, odnosno mlađih istraživača, putem provedbe različitih projekata. Članstvo u međunarodnoj mreži International Public Policy Association (IPPA) omogućuje IDIZ-u iskorak iz znanstvenih istraživanja ka području javnih politika umrežavanjem na međunarodnoj razini sa znanstvenoistraživačkim institucijama koje se ujedno bave i javnim politikama utemeljenim na dokazima. IDIZ se bavi javnim politikama kao svojevrsnom horizontalnom temom, odnosno ona se provlači kroz većinu IDIZ-ovih istraživanja, bez obzira na znanstveno područje. Također, IDIZ je trenutno jedina ustanova iz RH koja je član mreže IPPA, a koja omogućuje stjecanje vrlo kvalitetnog i korisnog znanja u metodologiji i provedbi javnih politika. Iako osnovana relativno nedavno (2014.), IPPA je mreža u čijem se Odboru nalaze pojedinci koji su trenutno najiskusniji u metodologiji provođenja javnih politika na globalnoj razini, što je od velike koristi za IDIZ i njegove znanstvenike/ice, a posebice za mlade istraživače verzirane ovom pristupu. Više o mreži: https://www.ippapublicpolicy.org/.

Inicijativa za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ)

Inicijativa za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) rezultat je višegodišnjeg rada brojnih dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u području otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj. Hrvatski oblak za otvorenu znanost predstavlja organizacijsko i tehnološko okruženje koje potiče i omogućuje otvorenu znanost, osiguravajući resurse i usluge potrebne za prikupljanje, obradu i pohranu podataka, te održiv pristup i ponovnu uporabu i dijeljenje istraživačkih podataka u Republici Hrvatskoj. Hrvatskoj je potreban nacionalni oblak za otvorenu znanost kako bi usluge, servisi i resursi bili uključeni u Europski oblak za otvorenu znanost (European Open Science Cloud - EOSC) te time postali pronalažljivi, dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi na europskoj razini. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu je 12. listopada 2021. godine potpisao Sporazum Inicijative za HR-OOZ te time postao 20. članica Inicijative sastavljene od skupa dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koji su predvodnici u stvaranju preduvjeta za implementaciju, ostvarivanje i promociju otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj. U Vijeće Inicijative kao predstavnici IDIZ-a imenovani su izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković u funkciji članice Vijeća  i dr. sc. Marko Kovačić u funkciji zamjenika članice Vijeća. Dr. sc. Teo Matković IDIZ-ov je predstavnik u Radnoj skupini za izradu prijedloga nacionalnog plana i politike otvorene znanosti. Više: https://www.srce.unizg.hr/hr-ooz.

Europski konzorcij za politološka istraživanja

Europski konzorcij za politološka istraživanja (ECPR) osnovan je 1970. godine te je vodeće europsko akademsko udruženje čija je misija unaprjeđenje političke znanosti. Mrežu ECPR osnovala je grupa sastavljena od 12 europskih sveučilišta kao rezultat projekta koji su vodili eminentni znanstvenici iz područja političke znanosti, Jean Blondel i Stein Rokkan, u suradnji s Peterom de Janosijem iz Zaklade Ford, a s ciljem rušenja barijera između nacionalnih tradicija u ovoj disciplini i stvaranja istinski međunarodne zajednice istraživača političke znanosti širom Europe. Pedeset godina kasnije ECPR se razvio u organizaciju s više od 300 institucionalnih članova u približno 50 zemalja, što ukupno obuhvaća globalnu zajednicu desetaka tisuća znanstvenika. ECPR podržava različite aktivnosti, kao što su konferencije, ljetne škole i radionice, te izdavanje uglednog znanstvenog časopisa 'Political Science in Europe'. Institut je član mreže od 2022. godine. Članstvo je posebno važno za razvoj i napredak mladih istraživača/ica u svim fazama karijere jer omogućuje suradnju i umrežavanje u jednoj od najuglednijih međunarodnih organizacija koja okuplja vodeće svjetske stručnjake u području političke znanosti. Više o mreži: https://ecpr.eu/.