Javni angažman

Dan otvorenih vrata

U nastojanju da svoje aktivnosti približi javnosti, IDIZ povremeno organizira Dan otvorenih vrata, koji omogućuje svima zainteresiranima da poslušaju predavanja o društveno relevantnim temama kojima se bave naši istraživači i istraživačice.