Publikacije i knjižnica

Knjižnica

Usluge

Upis

Pravo na korištenje građe i usluga Knjižnice stječe se upisom.
Fizičke osobe upisuju se osobno, na temelju isprava kojima se potvrđuje njihov identitet i status.

Znanstveno te znanstveno-nastavno osoblje upisuje se na temelju osobne iskaznice i potvrde ustanove o radnom odnosu te pokriću eventualnih troškova korištenja.

Polaznici dodiplomskih i poslijediplomskih studija s područja društvenih i humanističkih znanosti upisuju se na temelju osobne iskaznice i indeksa.

Posudba i rad u čitaonici

Članovi knjižnice mogu posuditi do tri monografske publikacije, na rok od mjesec dana. Iznimno, ukoliko se radi o učestalo traženoj knjižničnoj građi, rok može biti i kraći. Po isteku roka knjige se moraju vratiti ili se mora produžiti rok, što je moguće učiniti osobno, telefonom ili e-poštom. Član koji ne vrati knjige na vrijeme dužan je platiti zakasninu koja se zaračunava po jedinici knjižnične građe za svaki dan zakašnjenja.

Dio građe namijenjen je samo za upotrebu u čitaonici i ne posuđuje se. To su: časopisi (periodika), magistarski radovi i doktorske disertacije, čitaonički primjerci monografskih publikacija, referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije i slično).

Informacijske usluge

Pitajte knjižničarku: karolina@idi.hr