Izdavaštvo

Biblioteka Znanost i društvo

O biblioteci

Biblioteka Znanost i društvo pokrenuta je 2001. godine, nakon što je 1993. godine promijenjen status Instituta od sveučulišnog u javnu znanstvenu instituciju pod nazivom Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, te se novopublicirani radovi objavljuju u novoj seriji.

Ova je biblioteka zamijenila raniju seriju Edicije IDIS-a, no za razliku od nje kontinuirano izlazi i ima uredništvo.

U vrijeme pokretanja glavni joj je urednik bio Mladen Labus, od 2003. do 2009. godine Jasenka Kodrnja, od 2009. do 2015. godine Dinka Marinović Jerolimov, od 2015. do 2019. godine Mirjana Adamović, a od 2019. godine Jelena Zlatar Gamberožić.

Biblioteka objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja proizašlih iz redovitih ugovorenih projekata, kao i knjige koje obrađuju, sintetiziraju ili produbljuju teme vezane uz znanstvenoistraživačku djelatnost Instituta, a koje nisu vezane uz ugovorene projekte. Autori mogu biti zaposlenici IDIZ-a i vanjski suradnici.