Lista obavijesti

Sa Zapadom u dobru i zlu? Geopolitičke orijentacije hrvatskih građana pod povećalom

Objavljeno: 17.07.2023.

Dvotjednik Globus objavio je u tiskanom izdanju od 12. srpnja 2023. prilog naslovljen „Sa Zapadom u dobru i zlu?“ u kojem donosi rezultate istraživanja geopolitičkih stavova hrvatskih građana. Istraživanje su u sklopu IDIZ-ovog projekta „IDEU - Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma“ proveli Filip Fila, dr. sc. Nikola Petrović i Josip Bilić, a rezultate su objedinili u stručnom radu „Kulturno-civilizacijske i geopolitičke orijentacije hrvatskih stranaka i građana“, objavljenom u časopisu Političke analize: tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku, Vol. 11 No. 41.

Rezultati anketnog istraživanja ukazali su na većinom prozapadnu geopolitičku orijentiranost hrvatskih građana, bez obzira na stranačke preferencije. No, ipak se ne može govoriti o jednoglasnoj potpori Zapadu. Naime, skoro četvrtina ispitanika imala je iznimno negativno ili donekle negativno mišljenje o NATO-u, a nešto više od 15% imalo je iste takve stavove o EU-u. Bitno je naglasiti da je istraživanje provedeno u listopadu 2021. godine, odnosno prije invazije na Ukrajinu.