Lista obavijesti

Objavljen je tematski blok u časopisu „Politička misao“ o izgradnji nadnacionalnog identiteta u socijalističkoj Jugoslaviji i EU

Objavljeno: 04.10.2022.

Dr. sc. Nikola Petrović i dr. sc. Stevo Đurašković (Fakultet političkih znanosti) urednici su tematskog bloka u časopisu „Politička misao“ 59 (2). Tematski blok obuhvaća radove koji uspoređuju izgradnju nadnacionalnog identiteta u socijalističkoj Jugoslaviji i Europskoj uniji.

Osim radova autora/ica s drugih institucija, u ovom broju možete pročitati radove IDIZ-ovih istraživača/ica dr. sc. Ane Maskalan „Place of Women’s Rights in Supranation-Building: Comparison of Socialist Yugoslavia and the European Union“ te rad dr. sc. Nikole Petrovića, Filipa File i dr. sc. Marka Mrakovčića (Sveučilište u Rijeci) „Yugoslavs and Europeans Compared: Supranational Polities and Supranational Identification“.

Tematski blok koji problematizira ovu temu financijski je podržan projektom Hrvatske zaklade za znanost „Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma“.