O nama

O Institutu

Misija, vizija, djelatnost

Misija

IDIZ se sustavno, longitudinalno i interdisciplinarno bavi spoznajno i društveno značajnim, temeljnim i primijenjenim znanstvenim istraživanjima društva, posebice istraživanjima socijalne stratifikacije, prostora, mladih, obrazovanja, znanosti, kulture i religije. Ta ključna uloga IDIZ-a pretpostavlja i uključuje objavljivanje istraživačkih rezultata u knjigama i časopisima te na znanstvenim skupovima, intenzivnu međunarodnu suradnju i umreženost, diseminaciju znanja, pogotovo prijenos znanja na mlade znanstvene naraštaje, kao i doprinos razvoju hrvatskog društva stvaranjem znanstvenih podloga javnih politika.

Vizija

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, kao neprofitna znanstvenoistraživačka ustanova, teži vrhunskoj znanstvenoj kvaliteti, međunarodnoj prepoznatljivosti i priznatosti svojih znanstvenih istraživanja i rezultata te postizanju statusa znanstvenog centra izvrsnosti u istraživačkim područjima kojima se bavi.

Osnovna djelatnost

Znanstveno-istraživački rad u području sociologije i srodnih disciplina.

Područja istraživanja

Društvena struktura i stratifikacija, mladi, selo, grad i prostor, obrazovanje, znanost, kultura, religija, rodna istraživanja.