O nama

Javne informacije

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Institut za društvena istraživanja u Zagrebu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Institutu.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, s naznakom: pravo na pristup informacijama;
• na broj telefaksa: 01/4810263;
• elektroničkom poštom na: idiz@idi.hr ili
• donijeti osobno u tajništvo Instituta radnim danom od 10:00 do 13:00 sati.

Usmeno postavljeni zahtjevi zaprimaju se radnim danom od 10:00 do 13:00 sati na telefon tajništva 01/4810264, kod službenika za informiranje (Tana Morić).

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje (Tana Morić) na broj telefona: 01/4810264.

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama