Istraživački centri

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja - CIRO

Djelatnost centra

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) provodi temeljna, primijenjena i razvojna interdisciplinarna istraživanja te edukacijske djelatnosti iz područja obrazovanja s ciljem razvoja obrazovnih znanosti i obrazovnog sustava.

Svoju misiju Centar ostvaruje kroz sustavno stvaranje tima znanstvenika usmjerenih na razvoj ekspertnosti u pojedinim područjima obrazovnih znanosti, osposobljenih za interdisciplinarni timski rad te predanih razvoju partnerskih odnosa s ključnim nositeljima interesa u obrazovanju u zemlji i inozemstvu.

Centar je osnovan u siječnju 2001. godine na inicijativu profesora s Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju, psihologiju, sociologiju i filozofiju), Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenika Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Inicijativu su podržala druga sveučilišta i institucije u Hrvatskoj, posebice Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Institut “Otvoreno društvo” – Hrvatska, Ministarstvo znanosti i tehnologije te Ministarstvo prosvjete i športa.

Djelatnost Centra pokriva sljedeća tematska područja:

  • kurikulum (nastavni programi i planovi, udžbenici)
  • unutrašnje i vanjsko vrednovanje obrazovnih i odgojnih postignuća
  • organizacijska struktura obrazovnog sustava
  • unaprjeđivanje kvalitete učenja i poučavanja u školama
  • profesionalni razvoj učitelja i nastavnika te drugih stručnih djelatnika u obrazovanju
  • socijalna dimenzija obrazovanja
  • rodna dimenzija obrazovanja
  • obrazovni i profesionalni odabiri učenika.

Centar je član više međunarodnih mreža u području obrazovanja: EERA (European Educational Research Association), NEPC (Mreža centara za obrazovne politike), CIDREE (Konzorcij institucija za razvoj i istraživanje obrazovanja u Europi), SEEECN (Mreža za obrazovnu suradnju u jugoistočnoj Europi). Centar je sjedište Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja (HUOI) koji je podružnica međunarodne EERA mreže.

Centar je također jedan od osnivača i partnera u HEISEE inicijativi (Higher Education Initiative for Southeastern Europe), Inicijative za visoko obrazovanje u Jugoistočnoj Europi. Misija HEISEE inicijative je poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja u regiji, a partnerske institucije u Inicijativi su Institut za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji (Sjedinjene Američke Države), Sveučilište u Rijeci, Institut za razvoj obrazovanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu.