hrvatski    english  
Dani obrazovnih znanosti
Naslovnica         Organizacija         Sudjelovanje         Program         Važni datumi         Kontakt
 Program  
  

Program

Konačni program konferencije.


Plenarna predavanja

Četvrtak, 16. 10. 2014 u 9.30 sati

Darleen Opfer, RAND Education

Uvjeti, uvjerenja i prakse povezane s profesionalnim razvojem učitelja i njegovim utjecajem na poučavanje

Unaprjeđivanje kvalitete poučavanja važno je pitanje u mnogim zemljama, pri čemu se profesionalni razvoj učitelja često vidi kao sredstvo kojim se to može postići. Primjenom tehnike strukturalnog modeliranja na podacima istraživanja TALIS 2013, ovo će predavanje predstaviti preliminarne nalaze koji se odnose na školske uvjete, te uvjerenja i prakse učitelja povezane s njihovim sudjelovanjem u profesionalnom razvoju. Prikazat će se i podaci o tome kako to sudjelovanje djeluje na njihovo poučavanje. Predavanje će se usmjeriti na općenite obrasce koji se opažaju u zemljama OECD-a, ali će prikazati i neke razlike među zemljama. Uz to, raspravit će se i implikacije tih nalaza po obrazovnu politiku i praksu.

Kratki životopis

Darleen Opfer je direktorica organizacije RAND Education, a ima i naslov Distinguished Chair in Education Policy. Vodila je istraživanja iz područja obrazovnih politika za veći broj lokalnih i nacionalnih tijela u kojima se bavila temama privlačenja, zadržavanja i profesionalnog usavršavanja nastavnika, što uključuje nacionalnu studiju o privlačenju i zadržavanju lidera u školama u Škotskoj. Njezin rad o profesionalnom usavršavanju uključuje nacionalne studije profesionalnog razvoja učitelja provedene za Training and Development Agency in England i za Turkish Education Foundation. Bila je članica savjetničkog kolegija Nacionalnog vijeća za istraživanje obrazovanja u Indiji (National Council of Educational Research and Training in India), a radila je i kao konzultantica američke Agencije za međunarodni razvoj (U.S. Agency for International Development) gdje je bila angažirana na inicijativi za povećanje pristupa kvalitetnom obrazovanju (Increased Access to Quality Education and Training Initiative) pri Sveučilištu Pretoria u Južnoafričkoj Republici.


Petak, 17. 10. 2014 u 9.00 sati

Jasminka Ledić, Sveučilište u Rijeci

Utječu li istraživanja na promjene u visokom obrazovanju: nacionalna slika iz biografskog rakursa

Cilj je ovoga predavanja potaknuti raspravu o tome što bi trebalo učiniti da istraživanja (više) utječu na promjene u visokom obrazovanju u nacionalnom okruženju. Podloga za raspravu bit će prikaz istraživanja i aktivnosti u području visokog obrazovanja, s naglaskom na procjenu njihova utjecaja na nacionalne politike u visokom obrazovanju. Prikazat će se istraživanja i aktivnosti koji se odnose na visokoškolsku nastavu, izazove sveučilišta i vanjskog okruženja (treća/civilna misija sveučilišta; europski integracijski procesi) te promjene u akademskoj profesiji. Temeljem prikaza istraživanja i aktivnosti, te procjene njihovih utjecaja, zaključuje se da obrazovne promjene na nacionalnoj razini nisu utemeljene na rezultatima istraživanja, te da na njih više djeluju drugi faktori.

Kratki životopis

Jasminka Ledić redovita je profesorica u trajnom zvanju, zaposlena na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Glavno područje njezinog znanstvenog, stručnog i javnog interesa i djelovanja je visoko obrazovanje. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova iz područja obrazovanja, među kojima, samostalno ili u koautorstvu, 12 knjiga. Vodila je i sudjelovala u više znanstveno-istraživačkih projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Dobitnica je Fulbrightove stipendije (1994), Godišnje državne nagrade Ivan Filipović za doprinos razvoju visokoga obrazovanja (2003), i kao članica Upravnog odbora udruge "Zlatni rez", Godišnje nagrade Grada Rijeke (2007) za doprinos popularizaciji znanosti. Predsjednica je Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas.


Knjiga sažetaka

Knjiga sažetaka.
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, telefon: 01/4883550