hrvatski    english  
Dani obrazovnih znanosti
Naslovnica         Organizacija         Sudjelovanje         Program         Važni datumi         Kontakt
 Važni datumi  
  

01. 04. 2014. Početak prijave sažetaka

15. 06. 2014. Rok za prijavu sažetaka

15. 07. 2014. Obavijest o rezultatima recenzija, početak uplate kotizacije

15. 09. 2014. Rok za registraciju i uplatu kotizacije

20. 09. 2014. Konačni program konferencije

16. i 17. 10. 2014. Znanstveni skup Dani obrazovnih znanosti

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, telefon: 01/4883550