hrvatski    english  
Dani obrazovnih znanosti
Naslovnica         Organizacija         Sudjelovanje         Program         Važni datumi         Kontakt
 Sudjelovanje    Prijave
  
Priprema sažetaka

Upute za pripremu sažetaka:

Na skupu su predviđena samo usmena izlaganja.

Izlaganje treba prezentirati rezultate empirijskih istraživanja. Sažetak prezentacije treba obuhvaćati između 300 i 400 riječi (što ne uključuje naslov, instituciju i autore).
Sažetak treba sadržavati jasno naveden problem i/ili cilj istraživanja, metodologiju istraživanja, glavne rezultate ili očekivane ishode. Na kraju sažetka treba navesti tri do pet ključnih riječi.

Sažetak treba sadržavati samo tekst, bez tablica s podacima i literature.

Rok za prijavu sažetaka je 15. 6. 2014.

Programski odbor će recenzirati prijavljene radove i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na skupu. Obavijest autorima o prihvaćanju rada bit će poslana do 15.07.2014.

Sažeci prihvaćenih radova bit će objavljeni u knjizi sažetaka koja će biti objavljena po završetku skupa. U knjigu sažetaka bit će uvršteni samo radovi koji su izloženi na samoj konferenciji.

Trajanje usmenog izlaganja ograničeno je na 15 minuta, a nakon svakog priopćenja predviđena je rasprava u trajanju od 5 minuta. Na kraju svake sesije predviđena je završna skupna rasprava.


Kotizacija

Kotizacija za sudionike konferencije uključuje pravo sudjelovanja u konferencijskim aktivnostima, konferencijske materijale, osvježenje u pauzama te domjenak dobrodošlice.

Iznos kotizacije je 250 kn. Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji potrebno je poslati e-mailom na adresu doz2014@idi.hr.

Iznos kotizacije za studente poslijediplomskih studija iznosi 100 kn.

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji žele prisustvovati konferenciji oslobođeni su plaćanja kotizacije, ali se trebaju registrirati najkasnije do 15. 9. 2014. godine.
Dokaz o svojem studentskom statusu (potvrdu fakulteta da su trenutno upisani u određenu godinu preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na dotičnom fakultetu) studenti trebaju poslati putem e-maila na adresu doz2014@idi.hr.


Upute za plaćanje kotizacije

Naziv korisnika: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Naziv banke: Zagrebačka banka
IBAN: HR5823600001101349645
Poziv na broj: 500-2014
Svrha uplate: Sudjelovanje na konferenciji Dani obrazovnih znanosti


Smještaj

Informacije o mogućnostima smještaja nalaze se na mrežnim stranicama:
www.zagreb-touristinfo.hr .
Prijava sažetaka i registracija sudionika

- online prijava sažetaka (završeno)

- online registracija sudionika (završeno)
Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, telefon: 01/4883550