Članak dr. sc. Adrijane Šuljok Znanstvena pismenost i stavovi prema znanosti u Hrvatskoj objavljen je u časopisu Sociologija i prostor, 58 (1).

U radu se propituje međuodnos znanstvene pismenosti i stavova javnosti prema znanosti u Hrvatskoj te njihove sociodemografske odrednice. Zaključci ukazuju na nisku razinu znanstvene pismenosti, ali i dalje pretežno pozitivne stavove prema znanosti, s nekim naznakama retradicionalizacije. Nalazi ukazuju i na postojanje značajne, ali slabe veze između razine znanstvene pismenosti i (pozitivnih) stavova prema znanosti, što je u skladu s nalazima inozemnih istraživanja.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/886/.

Objavljeno: 05.05.2020.