Novi znanstveni rad “For my health and for my friends”: exploring motivation, sharing, environmentalism, resilience and class structure of food self-provisioning, čiji su autori dr. sc. Branko Ančić, dr. sc. Mladen Domazet i dr. sc. Drago Župarić-Iljić, objavljen je u časopisu Geoforum, 106.

Proizvodnja hrane za vlastite potrebe i dijeljenje ‘vrtnih proizvoda’ s prijateljima i poznanicima dugogodišnji je socioekonomski fenomen u Hrvatskoj, no do sada nije bilo istraživanja ove prakse na cijeloj populaciji. U članku se proučava rasprostranjenost proizvodnje hrane za vlastite potrebe u Hrvatskoj temeljem ispitivanja na nacionalno reprezentativnom uzorku (N=1000), a s ciljem dubljeg uvida u klasnu strukturu, motivaciju, ekološku osviještenost i druge povezane aspekte pojedinaca koji se bave ovakvim tipom proizvodnje hrane. Pokazalo se da proizvođači hrane za vlastite potrebe izražavaju veću razinu osobne dobrobiti, veću sklonost pro-ekološkom ponašanju i višu razinu samoprocijenjene životne otpornosti.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/843/.