Novi znanstveni rad “Elementary school pupils’ aspirations for higher education: the role of status attainment, blocked opportunities and school context”, autora dr. sc. Josipa Šabića i dr. sc. Borisa Jokića, objavljen je u časopisu Educational Studies.

U radu se razmatra doprinos različitih varijabli iz teorijskih modela postizanja društvenog statusa (engl. status attainment) i ograničenih mogućnosti (engl. blocked opportunities), te varijabli školskog konteksta, u predikciji aspiracija za studiranjem kod učenika na kraju osnovne škole. Nalazi proizišli iz longitudinalnog nacrta ukazuju kako školski kontekst (prosjek školskih ocjena na razini škole, veličina škole, veličina razrednih odjela i cijena nekretnina u četvrti u kojoj se škola nalazi) ne doprinosi objašnjenju učeničkih aspiracija za visoko obrazovanje. S druge strane, spol, roditeljske obrazovne aspiracije za njihovo dijete, majčinska akademska podrška, učenikovo posjedovanje vlastitog radnog stola, učeničke ocjene i zadovoljstvo školom su prediktori aspiracija. Učenici koji pohađaju različite škole ali dijele slične individualne karakteristike vjerojatno će imati i slične aspiracije za visoko obrazovanje.

Rad je dostupan na mrežnim stranicama časopisa: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03055698.2019.1681941.