Uloga ličnosti, samopoimanja i defanzivne motivacije u predviđanju straha od matematike” [“The role of personality, self-concept and defensive motivation in predicting maths anxiety“] naziv je poglavlja čije su autorice dr. sc. Iris Marušić i Jelena Matić, a koje je dio zbornika “Stress and anxiety: coping and resilience” u izdanju ugledne međunarodne izdavačke kuće Logos Berlin.

Cilj ovoga istraživanja bio je istražiti odnose između osobina ličnosti, samopoimanja, strategija učenja i straha od matematike kod učenika osnovnih škola. Uzorak se sastojao od 511 učenika 8. razreda iz 36 hrvatskih osnovnih škola. Osobine ličnosti, samopoimanje i motivacijske strategije učenja pokazale su se značajno povezanim sa strahom od matematike i kod učenika i kod učenica, no uočljiv je različit obrazac povezanosti s obzirom na rod sudionika. Matematičko samopoimanje značajno je negativno povezano sa strahom od matematike kod oba roda, dok je kod učenika strah od matematike povezan i s niskom ugodnošću i vanjskom atribucijom neuspjeha, a kod učenica i s višim neuroticizmom i defanzivnim pesimizmom. Rezultati upućuju da su maladaptivni obrasci akademskih uvjerenja, motivacije i ponašanja povezani s matematikom kod hrvatskih učenika donekle rodno specifični, što upućuje na potrebu provedbe specifičnih intervencija prilagođenih učenicima i učenicama.

Članak je dostupan u IDIZ-ovom repozitoriju: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/774/