Članak dr. sc. Ivane Jugović pod naslovom „Učenički odabiri i postignuće u fizici – rodna perspektiva“, nedavno je objavljen u časopisu Center for Educational Policy Studies journal, 7 (2) te ispituje ulogu motivacije, rodnih uloga i stereotipa u objašnjenju učeničkih obrazovnih postignuća i namjera odabira u stereotipno muškom obrazovnom području: fizici. U istraživanju je sudjelovalo 736 učenika/ca općih gimnazija u Zagrebu, a rezultati su pokazali da djevojke, unatoč boljim ocjenama iz fizike, imaju lošije procjene svojih sposobnosti i niža očekivanja uspjeha u fizici nego mladići. Istraživanje upućuje na potrebu za kreiranjem rodno osjetljivih intervencijskih programa za mlade koji bi za cilj imali dekonstrukciju rodnih stereotipa i tradicionalnih rodnih uloga koji ograničavaju učenike/ce da biraju rodno nestereotipne obrazovne i karijerne putove.

Članak je u cijelosti dostupan u IDIZ-ovom Repozitoriju: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/771/.