Članak pod nazivom „Stavovi odgojitelja o rodnim ulogama djece: učinci sociodemografskih karakteristika i osobnih iskustava rodne diskriminacije“, čiji su autori dr. sc. Silvia Rogošić, dr. sc. Ana Maskalan i dr. sc. Tomislav Krznar, objavljen je u časopisu Problems of education in the 21st century, 78 (3).

U radu su predstavljeni rezultati kvantitativnog istraživanja koje je provedeno među odgojiteljima s ciljem utvrđivanja učinaka socio-demografskih karakteristika, vjerske (ne)pripadnosti i osobnih iskustava spolne diskriminacije tijekom djetinjstva na stavove odgojitelja prema rodnim ulogama djece te na učestalost uočavanja nejednakog postupanja prema dječacima i djevojčicama u vrtiću od strane drugih odgojitelja. Rezultati su pokazali da odgojitelji koji su se identificirali kao nereligiozni ili religijski neopredijeljeni, koji su odrastali u većim gradovima i koji su imali osobno iskustvo rodne diskriminacije u djetinjstvu češće primjećuju neravnopravan tretman dječaka i djevojčica u vrtiću (od strane ostalih odgojitelja). Među navedenim varijablama najjači učinak na uočavanje nejednakog postupanja prema dječacima i djevojčicama u vrtiću ima varijabla iskustva rodne diskriminacije u djetinjstvu, što potvrđuje veću svijest o rodnoj diskriminaciji kod osoba koje su doživjele takvu diskriminaciju.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/890/.

Objavljeno: 03.07.2020.