U zborniku “Changing youth values in Southeast Europe: beyond ethnicity“ uglednog svjetskog izdavača Routledge, London, objavljeno je poglavlje “Complexity of inner belonging: notions of belonging and alienation among adolescents with a migrant background in Croatia“ u kojem autorica Lana Peternel istražuje etničke identitete adolescenata migrantskog podrijetla u Hrvatskoj kroz ispitivanje njihovog osjećaja pripadanja i nepripadanja zajednici unutar šireg sociokulturnog i političkog konteksta. Analiza kvalitativnih podataka pokazuje da je osjećaj pripadnosti temeljen istovremeno na raznorodnim etničkim pokazateljima izuzetno složen i kompleksan pojam ispunjen subjektivnim tumačenjima nametnutih društvenih i političkih okolnosti.

Više na: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/782/.