Novi rad dr. sc. Jelene Zlatar Gamberožić “Revitalization paths of urban centers: tentative observational comparison of two cities – Ljubljana and Zagreb“ objavljen je u časopisu Družboslovne razprave, 35 (90).

U radu se uspoređuju dvije post-socijalističke zemlje (Hrvatska i Slovenija), tj. njihovi glavni gradovi (Zagreb i Ljubljana). Istraživanje ima za cilj otkrivanje i pojašnjenje glavnih odrednica i poteškoća urbane revitalizacije u pojedinom gradu te uspješan i manje uspješan prijelaz iz socijalističkog sustava planiranja u liberalno demokratski. Hipoteza istraživanja jest da je urbana revitalizacija u Ljubljani provedena na cjelovit način, uzimajući u obzir sve bitne odrednice revitalizacije grada, dok je urbana revitalizacija u Zagrebu parcijalna i usmjerena ka privatnim interesima pojedinačnih investitora i političara. Istraživanje je provedeno kroz polustrukturirane intervjue s različitim stručnjacima koji se bave prostornim pitanjima kao i analizom relevantne dokumentacije. Istraživanje potvrđuje hipotezu te iznosi zaključke o ključnim odrednicama urbane revitalizacije u dvama gradovima, kao i probleme kod urbanističkog planiranja u postsocijalističkim zemljama.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/838/.