Članak pod nazivom „Reference intervals for six salivary cortisol measures based on the Croatian Late Adolescence Stress Study (CLASS)“ čiji su autori Daniela Šupe-Domić, Goran Milas, Lada Stanišić, Irena Drmić Hofman i Irena Martinović Klarić objavljen je u uglednom domaćem časopisu za biomedicinska istraživanja Biochemia Medica, 28 (1).

Ispitivanje razine salivarnog kortizola (hormona prisutnog u slini) uvelike se koristi u istraživanjima stresa kao pouzdan biomarker koji upućuje na izloženost ispitanika stresu. Cilj ove studije bio je definirati referentne intervale za objavljene mjere salivarnog kortizola iz Hrvatskog istraživanja stresa u kasnoj adolescenciji (CLASS). Istraživanje je provedeno na uzorku od 969 ispitanika (372 djevojke i 597 mladića od 18 do 21 godine starosti) kojima su uzimani uzorci sline u tri vremenske točke tijekom jednoga dana. Ustanovljeni referentni intervali mjera salivarnog kortizola važni su zbog uvođenja salivarnih analiza u rutinsku kliničku praksu u RH i pridonose detaljnijim spoznajama o spolnim razlikama u adaptacijskim mehanizmima na stresne poticaje tijekom kasne adolescencije.

Članak je dostupan u IDIZ-ovom Repozitoriju: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/784/.