Izvorni znanstveni članak „The development of political science in Central and Eastern Europe: bibliometric perspective, 1996-2013“ [Razvoj političkih znanosti u Srednjoj i Istočnoj Europi u razdoblju 1996-2013: bibliometrijska perspektiva], čiji su autori prof. dr. Maja Jokić, dr. sc. Andrea Mervar i Stjepan Mateljan, mag. inf., objavljen je u međunarodnom časopisu European political science.

Svrha ovog istraživanja je dobivanje uvida u razvoj političkih znanosti u zemljama Srednje i Istočne Europe (CEE) korištenjem bibliometrijske analize znanstvenih radova (n=1.117) autora iz 15 europskih post-socijalističkih zemalja objavljenih u politološkim časopisima indeksiranim u bazi Scopus u razdoblju 1996-2013. Rezultati pokazuju da je većina članaka (84%) autora iz CEE zemalja objavljena u međunarodnim časopisima i na engleskom jeziku. Vidljivost radova objavljenih u međunarodnim časopisima, mjerena prosječnim brojem dobivenih citata bila je 5,2 citata po radu, dok je isti indikator za radove objavljene u časopisima koji izlaze u CEE zemljama bio 0,2. Analiza autorstva pokazuje postupan i kontinuirani porast koautorskih radova. Dodatno, utvrđena je značajna razliku u citiranosti između jednoautorskih i višeautorskih radova, kako u međunarodnim tako i u domaćim CEE časopisima. Koautorstvo na radovima među autorima iz CEE zemalja izraženo je samo u 1% članaka, čime se potvrđuje slaba suradnja među znanstvenicima iz 15 europskih post-socijalističkih zemalja u polju političkih znanosti.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/815/.