Dr. sc. Ivana Jugović, dr. sc. Saša Puzić i Mirta Mornar autori su poglavlja pod nazivom „Developing the social, emotional and intercultural learning programme for students“ objavljenog u publikaciji „Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: relationships matter“.

U poglavlju je opisan razvoj novog intervencijskog programa za socijalno, emocionalno i interkulturno učenje (SEI) za učenike osnovnih škola. Program je razvijen u sklopu projekta HAND in HAND, koji objedinjuje dva komplementarna pristupa: jedan za socio-emocionalno učenje, a drugi za interkulturno. Sukladno preporukama Bracketta, Elbertson i Rivers (2015), dizajn programa temeljen je na sveobuhvatnom teorijskom okviru.

Provedba programa temelji se na poštivanju granica i autonomije učenika, istovremeno potičući učenike na promišljanje o vlastitom iskustvu, što dodatno podržava njihove socio-emocionalne i interkulturne kompetencije. Osiguravanje socio-emocionalnog i interkulturnog učenja kod učenika osnažuje njihovu dobrobit, kao i interpersonalnu i međugrupnu komunikaciju obilježenu poštovanjem, potrebnu za izgradnju uključivog društva.

Poglavlje možete pročitati na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/879/.

Objavljeno: 19.03.2020.