Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane

Nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje znanosti i prostora

Financijer:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Trajanje:

veljača 2017. – lipanj 2018.

Opis projekta:

Projektom se planira provesti istraživanja putem metode polustrukturiranih intervjua s izabranim političkim, stručnim i civilnim akterima (iz različitih razina gradske administracije, civilnih udruga i političkih stranaka) (30-ak intervjua) u Zagrebu i Ljubljani. Rezultati o ovim primjerima revitalizacije poslužit će za stvaranje komparativne znanstveno-stručne osnove za primjenu sličnih načina revitalizacije u jezgri Zagreba koja nema pozitivne primjere koji postoje u Ljubljani.

Voditeljica projekta:

Anđelina Svirčić Gotovac

IDIZ

Suradnica na projektu:

Jelena Zlatar Gamberožić

IDIZ